10 sierpnia ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA Odpust Parafialny

W ciągu roku liturgicznego każda parafia przynajmniej raz przeżywa uroczystość odpustową. W tym dniu w sposób szczególny czci się patrona parafii, to również szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu, daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę.

Nasz patron, diakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych.

Jego życie i działalność duszpasterską, w swych kazaniach, . przypomniał nam ks.prof. Jan Machniak, który zaszczycił nas swoją obecnością w tym ważnym dla nas dniu, przewodniczył uroczystej Sumie Odpustowej z procesją eucharystyczną. W koncelebrze uczestniczyli ks. Jacek Kuczmier oraz ks. Marek Łabuzek. W uroczystości wzięli udział także kapłani z dekanatu skawińskiego.

 

tekst: H. Wasyl

foto: J. Niechaj