Miesięczne Archiwum: grudzień 2014

Do Betlejem pośpieszajcie…

„A ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludzi...