Tag: powódź

Uprzedzić powódź

Lokację Radziszowa na prawie niemieckim z końca XIII wieku można również określić mianem wielodrożna ze względu na dwie najważniejsze drogi biegnące równolegle...