Dlaczego 11 listopada jest naszym świętem narodowym?

Jest wiele wyjaśnień tej daty: po pierwsze zakończyła się pierwsza wojna światowa i w Lasku Compiegne pod Paryżem przegrane Niemcy podpisały akt kapitulacji; po drugie z więzienia w Magdeburgu został wypuszczony Józef Piłsudski, który po przyjeździe do Warszawy przejmuje pełnię władzy cywilnej i wojskowej jako Naczelnik Państwa Polskiego.

Tak zaczyna się proces odbudowy państwa polskiego po 123 latach zaborów i niewoli. Dla Polaków to optymalnie najlepsza sytuacja międzynarodowa, trzej nasi zaborcy przegrali tę wojnę : Niemcy i Austro – Węgry poniosły klęskę militarną a w Rosji natomiast wybuchła rewolucja październikowa i obalony został carat. Rozpoczął się proces budowy granic II Rzeczypospolitej na co złożyły się: postanowienia traktatu wersalskiego, powstanie wielkopolskie, trzy powstania śląskie to w odniesieniu do granicy północnej i zachodniej natomiast o granicę wschodnią musimy sami walczyć tak uważał Józef Piłsudski, bohater i twórca I Brygady i Legionów Polskich tj. formacji wojskowych, które walczyły z Rosją przez całą I wojnę światową. Wtedy Naczelnik stworzył koncepcję państwa federacyjnego, na który miały się złożyć Polska , Litwa , Białoruś i Ukraina. Ten plan nie został zrealizowany bo narody te dążyły do pełnej suwerenności a Rosja sowiecka chciała je sobie podporządkować. Ostatecznie walki o polski Lwów / nawet czternasto i piętnastoletnich żołnierzy stąd orlęta lwowskie/; wyprawa kijowska i wileńska; wojna z Rosją radziecką a przede wszystkim bitwa warszawska, słynny cud nad Wisłą 15.08.1920 roku przyniosły włączenie do Polski zach. Ukrainy i Białorusi oraz Wileńszczyzny. Do dziś poniekąd te narody mają to nam za złe, nie bacząc, że popadli w zależność od komunistycznego ZSRR, demonstrują to dzisiaj separatyści z Ukrainy czy politycy z Litwy.

Bohaterem tamtych czasów był również gen. Józef Haller współtwórca Legionów Polskich, twórca Błękitnej Armii we Francji/ stworzonej z Polonii a nazwanej tak od koloru mundurów/, dowódca frontu północnego w bitwie warszawskiej, frontu o wielkim znaczeniu strategicznym nawet dla całej Europy, bo Rosjanie zbliżali się do linii Wisły, to tylko namiastka zasług tego wielkiego patrioty. Stąd też w naszym kościele replika obrazu Matki Bożej, przed którą wtedy modlił się Generał i dlatego nazwana Hallerowską.

Jak dziś uczcić to święto?

Wybór bardzo duży: można śpiewać pieśni legionowe na krakowskim Rynku 11.11. od godz. 17 n p.” My pierwsza Brygada” , można zapalić znicz na grobie rodziny Hallerów, na naszym cmentarzu. Będąc już w Krakowie warto odwiedzić kryptę pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu, gdzie pochowany jest Józef Piłsudski albo wstąpić do kościoła garnizonowego pod wezwaniem św. Agnieszki ,gdzie pochowano prochy gen. Józefa Hallera, wybrać się na spacer do Jurczyc lub Polanki Hallera bądź poczytać na stronie Towarzystwa Pamięci Generała Hallera.

Powinniśmy przede wszystkim wywiesić flagę biało-czerwoną, aby oddać hołd wszystkim znanym i nieznanym bohaterom naszej historii, z tym kilka lat temu nie było u nas najlepiej, dr R. Piotrowski naliczył tylko dziewięć.

Życzę radosnego Święta Niepodległości.

 Zdzisława Diurczak- Brzezowicka

święto niepodległości (2)

święto niepodległości (1)