FUNDACJA SZLAKI PAPIESKIE U METROPOLITY KRAKOWSKIEGO 24 MARCA 2018

W sobotę przed Niedzielą Palmową, 24 marca, twórcy, opiekunowie, przyjaciele i miłośnicy Szlaków Papieskich z całej Polski, zaproszeni przez  Fundację „Szlaki Papieskie”, uczestniczyli w dorocznym spotkaniu z Patronem honorowym  Abp. Markiem Jędraszewskim metropolitą krakowskim w Pałacu  Arcybiskupów  przy ul. Franciszkańskiej 3.

 

Arcybiskup przewodniczył Mszy Świętej  koncelebrowanej, w homilii powiedział do przybyłych:

Troszcząc się o te szlaki, troszczycie się o Ojczyznę. I za to wam bardzo dziękuję ­…..i to jest moja prośba na koniec do Was, aby wszystkie te wymiary Papieskich Szlaków i dla Was były drogie, i głęboko zachowane w Waszych sercach, ale także, żeby były z całą otwartością i pięknem, przekazywane innym. Bo wtedy wpisujemy się w to przesłanie, które pozostawił nam Jan Paweł II w poemacie „Myśląc Ojczyzna”- myśląc, a jednocześnie tę Ojczyznę miłując.”

 

Homilia i relacja z przebiegu spotkania :

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Środowiska: Danuta Ciesielska, żona sł. Bożego Jerzego Ciesielskiego,  Ewa Wisłocka, Stanisław Abrahamowicz, Lucyna i Jerzy Rieger, ks. Szymon Fedorowicz.

 

Z naszego terenu, „Szlaku Złotej Róży”,  Urząd Miasta i Gminy w Skawinie reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Norbert Rzepisko.

Z wielkanocną  palmą wykonaną  przez  Krystynę i Stefana Jakubiec, którzy byli obecni z synem Michałem,  złożyliśmy życzenia  Świąteczne i imieninowe JE. Abp. Markowi Jędraszewskiemu od mieszkańców Radziszowa.

Spotkanie zakończyło się przy poczęstunku w krużgankach bazyliki oo. Franciszkanów w Sali Włoskiej. Z pysznym krakowskim preclem w ręku można było porozmawiać, wymienić doświadczenia, nawiązać nowe  kontakty.

 

Tekst: Halina Wasyl

Fot. Halina Wasyl, Stefan Jakubiec

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Więcej  na stronach:

http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/fundacja-szlaki-papieskie-u-metropolity-krakowskiego.html

http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/fundacja-szlaki-papieskie-u-metropolity-krakowskiego

http://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/z-regionu/1746-na-franciszkanskiej-3