Jubileusz 30-lecia Kapłaństwa ks.Stanisława Kamionki

W środę 20 maja 2015 r. podczas Mszy św. o godz.18.00, dziękowaliśmy Bogu za Jubileusz 30-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Kamionki posługującego już 26 rok w naszej parafii św. Wawrzyńca w Radziszowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1985 r. w Katedrze na Wawelu, z rąk kard. Franciszka Macharskiego (w zakładce „WYDARZENIA” więcej informacji oraz film z 15 rocznicy święceń w artykule: „29. rocznica święceń kapłańskich ks. Stanisława Kamionki – Proboszcza naszej parafii ”).

Dziękczynną Eucharystię w intencji Jubilata sprawował ks. Adam Pietras, który wygłosił wzruszające kazanie.

Słowami średniowiecznego błogosławieństwa pielgrzymów do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, złożył życzenia w imieniu swoim i parafian:

Niechaj Pan idzie przed tobą,

aby wskazywać ci właściwą drogę.

Niechaj Pan będzie obok ciebie,

aby objąć cię ochronnym ramieniem

i cię chronić.

Niechaj Pan będzie za tobą,

aby cię ochronić przed fałszywością złych ludzi.

Niechaj Pan będzie pod tobą,

aby cię podnieść gdy upadasz

i wyciągnąć z upadku.

Niechaj Pan będzie w tobie,

aby cię pocieszyć, gdy jest ci smutno.

Niechaj Pan będzie wokół ciebie,

aby cię strzec, gdy inni napadają na ciebie.

Niechaj Pan będzie ponad tobą,

aby cię błogosławić.

I tak niechaj cię błogosławi dobry Bóg!

Uroczystości jubileuszowe uświetniła muzyczna oprawa Mszy Św. przygotowana przez pana Marka Śnieżka i dzieci z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.

Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni wierni, poczty sztandarowe, radni, przedstawiciele władz Jurczyc, Radziszowa, Gminy Skawina, organizacji, stowarzyszeń, kapela ,służba liturgiczna, dzieci i młodzież.

Były też z serca płynące życzenia na dalsze lata, zdrowia i wytrwałości w realizowaniu powołania kapłańskiego, podziękowania i kwiaty.

tekst: Halina Wasyl

foto: Józef Niechaj