Konsekracja Kościoła Jana Pawła II na Białych Morzach – 16 X 2016 r.

Datę 16.10.1978 roku każdy z nas starszych pamięta. Wybór Karola Wojtyły na papieża przyjęliśmy z radością ,ale i z niedowierzaniem. Wujek Antoni Paciorek do mojej babki Franciszki mówił:” może się jeszcze nie cieszmy, poczekajmy co powie Wolna Europa” … Bicie dzwonów w naszym kościele i wawelskiego Zygmunta spowodowało wspólną spontaniczną radość, pierwsze msze św. dziękczynne  z prośbą o błogosławieństwo dla Naszego Papieża i ”żeby mu komuniści nic nie zrobili”. Wszyscy zastanawiali się ….. co to teraz będzie ? …. ale  już na pierwsze spotkanie z Papieżem 1979 roku  na krakowskie Błonia Radziszowianie szli pieszo jak „na Kalwarię” z krzyżem, śpiewem , modlitwą i z  przewodnikiem Wiktorią Janik.

     Z dzisiejszej perspektywy wiemy jak wielkie zmiany  na świecie, w Polsce, w Kościele, w każdym z nas  przyniósł  pontyfikat świętego Jana Pawła II. Wdzięczni za te wszystkie dary, w dniu święta państwowego, 16.10.2016 r, uczestniczyliśmy w konsekracji pierwszego w Krakowie kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II.

      Jego budowę, z inicjatywy J.E. Ks. Kard. S. Dziwisza rozpoczęto w 2008 roku na terenie dawnego „Solvaju”, gdzie w czasie II wojny światowej , w latach 1940-1944 pracował Karol Wojtyła.

Całe Centrum „ Nie lękajcie się”/ w tym również kościół/ zostało zaprojektowane przez krakowskiego architekta  inżyniera A. Mikulskiego.

      Już po beatyfikacji Jana Pawła II, 11.06.2011 roku uroczyście wprowadzono relikwie krwi  Ojca Świętego do kościoła dolnego, nastąpiło erygowanie sanktuarium, a pierwszym kustoszem został ks. prałat Jan Kabziński.

Jeszcze w maju 2011 roku, w Kaplicy Kapłańskiej, wybudowanej na wzór krypty św. Leonarda na Wawelu, umieszczono płytę z grobu Ojca Świętego, z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

Kościół Relikwii – dolny otaczają kaplice maryjne m.in. MB Śnieżnej, z Loreto, Piekarskiej. W tej części są również Kaplica Pojednania, św. Kingi, św. Jakuba, św. Królowej Jadwigi i krypty grobowe.

Pobłogosławienie górnego kościoła w obecności Episkopatu Polski nastąpiło 23.O6.2013 roku i z tej okazji zostały zamontowane  drzwi główne wykonane z brązu. Został również zakończony pierwszy etap dekoracji mozaikowych na ścianach kościoła, autorstwa o. Marko Rupnika SJ. Kolejne etapy tych prac wykonywane były przez artystów ze szkoły o. Rupnika, ostatni zakończył się w kwietniu 2014 roku.

 Odpust w sanktuarium JP II ustanowiono na dzień 22pażdziernika .

 Dnia 22 każdego miesiąca odbywa się procesja światła, podczas której odmawiana jest część różańca wprowadzona przez JP II, są to tajemnice światła.

W kościele od 13.05.2015 r. znajduje się bezcenna relikwia : naznaczona krwią biała sutanna papieska z dnia zamachu.

Przed Sanktuarium 12.06.2016 roku stanął pomnik autorstwa W. Dutka przedstawiający postać Papieża zmierzającego do Bazyliki Miłosierdzia Bożego.

        Sam obrzęd poświęcenia sanktuarium św. Jana Pawła II Papieża odbył się w czasie uroczystej mszy świętej ,której przewodniczył J.E. ks. Stanisław Dziwisz  i składał się z następujących etapów: po uroczystej procesji do ołtarza odbyło się błogosławieństwo wody i pokropienie kościoła , a następnie pobłogosławienie organów. Natomiast po homilii wygłoszonej przez Kardynała odmówiona została modlitwa poświęcenia , odbyło się złożenie relikwii i namaszczenie ołtarza oraz ścian kościoła . Kardynał wylał krzyżmo na środek ołtarza, po czym czterej biskupi namaścili ściany. Po okadzeniu ołtarza i kościoła nastąpiło jego oświetlenie.

      W dalszej części mszy w procesji darów złożono chleb i wino, przedstawiciele Rządu Polskiego złożyli w darze kielich, a siostry zakonne, posługujące w sanktuarium, wyszyły trzy ornaty , które będą prezentem dla nowo budowanych kościołów na Ukrainie.

        Na koniec uroczystości złożono podpisy w księdze pamiątkowej, do której w imieniu Rządu wpisała się pani premier B. Szydło, uczestnicząca  w konsekracji, jak również władze naszego województwa i miasta Krakowa.

      Poświęcenie  uświetnił Chór Sanktuarium Jana Pawła II na czele z dyrygentem M. Kluzą, Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Wieliczce z kapelmistrzem W. Groniem. Piękną muzyką organów zachwycił organista H. J. Bator, a śpiewem kierował kantor ks. J. Bierowiec.

         „ Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia Janie Pawle Wielki wstawiaj się za nami.”

 

              Tekst i zdjęcia Zdzisława Diurczak-Brzezowicka

    

 

Budowa kościoła JP II stan w 2011 r.

 

Konsekracja w dniu 16.10.2016 r.