Ogłoszenia Parafialne Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020 r.