Ogłoszenia Parafialne XXXIV Niedziela Zwykła – 20 listopada 2022 r.

Składamy serdeczne Bóg zapłać sprzątającym 21 Osobom z dzielnicy Wytrzyszczek. W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania prosimy Mieszkańców rejonu Rozparka.

We wtorek o godz. 17.00 zapraszamy na Mszę Świętą o uzdrowienie Chorych za wstawiennictwem św. Rity. Prosimy o składanie próśb na karteczkach do koszyczka przed ołtarzem.

We wtorek również wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej, organistów.

W przyszłą niedzielę Rada Parafialna będzie zbierać ofiary do kopert. W tym roku będzie to ostatni raz, jak będą zbierać. W grudniu jeżeli ktoś będzie mógł, to może złożyć na tacę.

Jak co roku Pan Kościelny i Pan Organista będą rozdawać opłatki po dzielnicach Radziszowa i Jurczyc. Osoby, których nie było w domu, a chcą złożyć ofiarę za opłatki, to mogą to zrobić w kolejnych dniach w zakrystii lub na chórze. Ofiarę składamy wedle dzielnic Panu Organiście lub Panu Kościelnemu. Ofiary składane przy okazji rozdawania opłatków są formą wynagrodzenia dla Pana Kościelnego i Organisty za ich całoroczną pracę. Prosimy o życzliwe potraktowanie Ich.

Harmonogram wizyty Pana Kościelnego i Pana Organisty, którzy będą chodzić z opłatkami:

 

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę między innymi w nastawieniu niektórych grup społecznych za jego nauczanie, zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia, jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także głoszonej przez niego teologii ciała. Co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm. Czyli chęci użycia, pojedzenia sobie i życia sobie jak najlepiej, relatywizmu i nihilizmu moralnego.