ŚDM. Jesteśmy razem!

W niedzielę 13 listopada 2016 roku w krakowskiej Tauron Arenie odbyło się spotkanie młodzieży, która odpowiedziała na zaproszenie Kardynała S. Dziwisza. Koncert „Bóg liczy na Ciebie” zgromadził kilkanaście tysięcy młodych, głównie z Małopolski, uczestników ŚDM i wolontariuszy. Był podziękowaniem za ich pracę, wspomnieniem spotkań z papieżem Franciszkiem i rówieśnikami z całego świata.

Był dziękczynieniem Panu Bogu.

Piękną muzykę i śpiew zapewniła orkiestra i chór ŚDM na czele z dyrygentem Adamem Sztabą oraz solistami m. in.: Sean Simmonds, Kubą Badachem.

Siostra Małgorzata Chmielowska, przełożona wspólnoty „Chleb Życia„, opowiadała o podróży Papieża tramwajem wspólnie z młodymi niepełnosprawnymi osobami  na Krakowskie Błonia. Wielu spośród nich uczestniczyło także w tym koncercie z opiekunami :  rodzicami i siostrami zakonnymi.

Owacyjnie witamy biskup Grzegorz Ryś wspominał przygotowanie Drogi Krzyżowej z Papieżem. Zaprosił młodych na kontynuację rekolekcji ŚDM do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w dn. 26 listopada 2016 na godz.16,30, na spotkanie „Ogień dla nas i całego świata”.

W trakcie koncertu drogą internetową nawiązano połączenie z Aleppo w Syrii ze znaną wszystkim Rand, uczestniczką ŚDM, która mówiąc o sytuacji w swoim kraju zwróciła się z prośbą o modlitwę za pokój, co było szczególnie wzruszające i wymowne gdyż koncert odbywał się w Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wszyscy uczestnicy razem z nią odmówili modlitwę Zdrowaś Mario.

Na zakończenie spotkania zabrała głos Pani Premier B. Szydło, która dziękując młodzieży za wspaniałe spotkanie, nadmieniła, że równo rok wcześniej 13 listopada 2015 powierzono jej misję utworzenia rządu.

Spotkanie zakończył   Kardynał S. Dziwisz.  Pozdrowił obecnego na koncercie, nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a młodzieży zadał pytanie …. Are you ready? Radosnym odpowiedziom i owacjom nie było końca.

Tekst i zdjęcia Zdzisława Diurczak – Brzezowicka