Spotkanie „Szlaków Papieskich” z metropolitą krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim 29 kwiecień 2017 r. – Kraków, Franciszkańska 3

Doroczne, jedenaste już spotkanie miłośników Szlaków Papieskich, odbyło się w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, z nowym metropolitą krakowskim Abp. Markiem Jędraszewskim, którego Jan Paweł II znał osobiście i z którym wielokrotnie rozmawiał na tematy filozoficzne.

Uroczystość rozpoczęła się jak w poprzednich latach od zapalenia zniczy, złożenia kwiatów i odśpiewania „Barki” pod pomnikiem św. Jana Pawła II na dziedzińcu Kurii.

Następnie wszyscy udali się na Mszę Świętą, do kaplicy prywatnej biskupów krakowskich, miejsca historycznego, pamiętającego święcenia kapłańskie Karola Wojtyły, jego modlitwy, jako biskupa metropolity i papieża Jana Pawła II.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp. Marek Jędraszewski, w Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, która ogłoszona została przez Ojca Świętego Jana Pawła II, patronką Europy.

…Modlimy się przy Chrystusowym ołtarzu, gdzie gromadzili się kapłani i świeccy różnych pokoleń, różnego wieku, których można by nazwać strażnikami Szlaków Papieskich, ale na pewno także strażnikami chrześcijańskiej Europy.(…) „Stoicie w szczególnym miejscu historii naszej ojczyzny i Europy, miejscu, które On zaznaczył swoją obecnością, modlitwą, refleksją, przyjaźnią z innymi. Jesteśmy w miejscu, na skrzyżowaniu szlaków, nie tylko tych, na których możemy odkryć ustawiony znak, ale też odkryć ich wymiar duchowy. I przed wami stoi wielkie zadanie, aby to dobro zachować, by je ocalić, by je przekazywać kolejnym pokoleniom Polaków. Aby w ten sposób chronić to, co najbardziej cenne w chrześcijańskim wymiarze Polski, naszej ojczyzny, a także w chrześcijańskim wymiarze Europy”- przypominał i zobowiązywał hierarcha.

W koncelebrze brał udział ks. prał. Stefan Misiniec, opiekun duchowy Szlaków Papieskich oraz trzynastu księży.

Nie zabrakło naszego proboszcza ks. Stanisława Kamionki.

 

Z Sanki przybył  ks. Jarosław Żmija z rodzicami.  Jego tato, Stanisław Żmija to słynny szewc ze Stanisławia Dolnego, który zrobił pierwszą parę butów dla papieża Jana Pawła II w 1982 roku i od tamtej pory był jego ulubionym szewcem.

Oprawę muzyczną podczas Eucharystii zapewnił parafialny chór Bazyliki Mariackiej „Organum” pod dyrekcją Bogusława Grzybka.

Na spotkanie przybyły delegacje, m. in. z Bielska-Białej, Bystrej, Brzeźnicy, Ełku, Gronia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kasiny Wielkiej, Kielc, Klikuszowej, Komańczy, Krakowa, Limanowej, Marcyporęby, Puław, Rabki, Rzeszowa, Tymbarku, Węgierskiej Górki, Zabrza, Żegociny.

Z naszego terenu, ze „ Szlaku Złotej Róży”;

Radziszów – uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II  pod opieką Marii Szwabowskiej , nauczycielki Gimnazjum i Andrzeja Szwabowskiego, Krystyna, Stefan i Michał Jakubiec.

Wola Radziszowska – Miłośnicy doliny Cedronu;  Ewa Pozorska, Bogusław i Alicja  Marek, Danuta Cora.

Nie zabrakło przedstawicieli Środowiska: Danuty Ciesielskiej, żony sł. Bożego Jerzego Ciesielskiego,  Ewy Wisłockiej, Jerzego Riegera, Stanisława Abrahamowicza, ks. Szymona Fedorowicza.

Po Mszy Św. prezes Fundacji Szlaki Papieskie Urszula Własiuk podziękowała Księdzu Arcybiskupowi, oraz przybyłym kapłanom i uczestnikom za wspólną modlitwę w intencji utrwalania i dokumentowania Szlaków Papieskich.

Spotkanie zakończyło się przy poczęstunku w krużgankach bazyliki oo. Franciszkanów w Sali Włoskiej – była to okazja do rozmów towarzyskich, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów.

Tekst: Halina Wasyl

Foto: Bogusław Marek, Piotr Tumidajski, Halina Wasyl i archiwum FSzP

 

WPIS do KRONIKI ABP.M.JĘDRASZEWSKIEGO 2017-04-29 kronika SZLAKI PAPIESKIE

Nagranie homilii abp. Marka Jędraszewskiego

Nagranie udostępnili: Urszula i Andrzej Omylińscy.

Więcej na stronach:

http://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/z-regionu/953-na-strazy-szlakow-papieskich

http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/kaplica-na-brzegu-z-wizyta-u-abp-marka-jedraszewskiego-metropolity-krakowskiego-doroczne-spotkanie-opiekunow-szlakow-papieskich/

http://www.szlakipapieskie.pl/index.php?menu=relacje