Spotkanie z Kardynałem

W sobotę 22 III 2014 r., w 36. dniu przed kanonizacją Jana Pawła II, Fundacja „Szlaki Papieskie zaprosiła nas do Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 na spotkanie z  jej  patronem honorowym  kard. Stanisławem Dziwiszem.  W tym roku zaproszenie otrzymali uczniowie radziszowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II  (poczet sztandarowy – uczniowie Sylwia,  Weronika Tomasiczek i Damian Krukowski) z Marią Szwabowską – nauczycielką, która wielokrotnie przygotowywała spektakle zawiązane z życiem i twórczością  Jana Pawła II, Zdzisława Bała sołtys Radziszowa, „Kobiety  Twórcze” ( Jadwiga Godzik, Maria Okarmus,  Bernadeta i Celina Ożóg), Zdzisława Diurczak-Brzezowicka , Małgorzata i Józef Niechajowie, oraz Andrzej Szwabowski.

Ten szczególny rok, nawet aura postanowiła zaznaczyć w sposób wyjątkowy: zimy nie było! W sobotę, w drugim dniu wiosny, słońce towarzyszyło nam jak zawsze na Szlakach Papieskich, a temperatura przypominała ciepłe wakacyjne miesiące /dla porównania -fotografia z roku 2013/.

Spotkanie rozpoczęliśmy o godzinie  9 30. Tradycyjnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II , odśpiewaliśmy „Barkę” ulubioną pieśń oazową Ojca Świętego, którą tym razem zaintonował chór Organum, o którym Ojciec Święty mówił „mój chór”, pod batutą Józefa Grzybka

Następnie udaliśmy się do kaplicy na Mszę św., którą odprawił w koncelebrze z przybyłymi kapłanami ks. bp Jan Zając  Piękne słowa homilii skierował do nas opiekun duchowy „Szlaków Papieskich” ks. dr Stefan Misiniec. Prosił abyśmy w dalszym ciągu opiekowali się schedą, którą pozostawił nam, Jan Paweł II.  abyśmy wszyscy starali się zbierać różne dokumenty dotyczące nawet drobnych wydarzeń z życia Kardynała Wojtyły, fotografie, pamiątki.  Przed laty nikt nie przypuszczał, że Ten wędrujący po szlakach Turysta będzie kanonizowany, jednak wielu z ogromnym szacunkiem zachowało wspomnienia, pamiątki i teraz mogli podzielić się swymi najcenniejszymi „skarbami wiary”.

Po Mszy Św. wszyscy udali się do prywatnych apartamentów Księdza Kardynała, gdzie prezes Urszula Własiuk przedstawiła sprawozdanie z działalności  Fundacji w roku 2013. (…)„Idea Szlaków Papieskich rozchodzi się coraz szerzej na terenie całej Polski i stale zyskuje  nowych przyjaciół. Po jedenastu latach od powołania Fundacji, możemy powiedzieć, że  nasza praca przynosi efekty – Szlaki  Papieskie w Polsce są znane w całym kraju, ale też – dzięki Polonii – w wielu miejscach na świecie. Została też dostrzeżona przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – w roku 2013 otrzymaliśmy nominację  do najważniejszej nagrody Kościoła katolickiego w Polsce – TOTUS, przyznawaną od 2000 roku – tu cytuję – „dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania nauczania Jana Pawła II”. Wyróżnienie to przyniosło nam  dużą satysfakcję.

Bardzo ważna dla propagowania idei Szlaków Papieskich jest propozycja, przedstawiona nam przez Uniwersytet Rzeszowski, który w roku kanonizacji postanowił uczcić Jana Pawła II  między innymi wystawą „Karol Wojtyła na turystycznym szlaku”. Ojciec Święty był pierwszym wyróżnionym tytułem honoris causa  tej uczelni. Mamy nadzieję, że wystawa , którą wspólnie przygotowujemy, znajdzie wielu chętnych do jej ekspozycji i obejrzenia. „(…)

Delegacje, m. in.  z Radziszowa, Węgierskiej Górki , Limanowej i Raby Wyżnej ofiarowały księdzu Kardynałowi symboliczne upominki, a młodzież przybyła  z   s.Antonią z Puław, podarowała przygotowane przez siebie  pamiątki.

Piękna pogoda spowodowała, że Kardynał wyszedł z nami na dziedziniec, gdzie przy pomniku Ojca Świętego i odliczającym czas do kanonizacji zegarze grupy mogły zrobić sobie z Nim pamiątkowe fotografie.

Miłą atmosferę spotkania dopełniły rozmowy towarzyskie, przy poczęstunku w krużgankach bazyliki oo. franciszkanów w Sali Włoskiej.

Fundacja Szlaki Papieskie powstała pod koniec 2003 r. Jej celami są m.in. wychowywanie i edukacja społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży, oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji, troska o istniejące Szlaki Papieskie i tworzenie nowych udokumentowanych Papieskich Szlaków turystycznych, a także ochrona dziedzictwa kulturowego. Mottem działalności są słowa Jana Pawła II wypowiedziane na lotnisku w Nowym Targu w 1979 r.: „Pilnujcie mi tych szlaków”

Przewodniki po Szlakach Papieskich można zamówić: Edycja Świętego Pawła, tel.34.366.15.50 lub 605 313 466, ksiegarnia@edycja.pl

Tekst:      Halina Wasyl

                                                                                          Fotografie:  Tadeusz Warczak, Józef   Niechaj

 

Nasze spotkania ze Szlakami Papieskimi można przeżyć jeszcze raz:

http://www.naszradziszow.com/wydarzenia/344-spotkanie-z-jego-eminencją-ks-stanisławem-dziwiszem.html

http://www.naszradziszow.com/wydarzenia/384-szlaki-papieskie-u-metropolity-krakowskiego.html

http://www.naszradziszow.com/wydarzenia/512-z-fundacją-szlaki-papieskie-u-kardynała-dziwisza.html

http://www.naszradziszow.com/wydarzenia/574-szlaki-papieskie-na-franciszkańskiej-3.html