SZLAKI PAPIESKIE NA FRANCISZKAŃSKIEJ 3 (5 III 2016)

Doroczne, dziesiąte już spotkanie miłośników Szlaków Papieskich, w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, było w tym roku liczne jak zwykle. Wielu uczestników przybyło z odległych miejsc w Polsce. Kaplica Arcybiskupów Krakowskich pękała w szwach.

Nie zabrakło przedstawicieli Środowiska: Danuty Ciesielskiej, żony sł. Bożego Jerzego Ciesielskiego, Stanisława Abrahamowicza, Lucyny i Jerzego Riegerów, ks. Szymona Fedorowicza.

Szkoły z Żegociny, Radziszowa i Raby Wyżnej, Straż Pożarna z Piekiełka i Koło PTTK im. św. Jana Pawła II z Węgierskiej Górki wystawiły poczty sztandarowe. Wartę przy pomniku trzymali harcerze z Jordanowa.

Oprawę muzyczną zapewnił chór Organum z Krakowa pod batutą Bogusława Grzybka, oraz szkolny zespół „Zbójnik” ze Skawicy.

Wyjątkowo w tym roku, z bardzo ważnej przyczyny, nieobecny był kard. Stanisław Dziwisz Patron Honorowy Fundacji. W Jego zastępstwie uroczystej Mszy świętej, przewodniczył ks. infułat Jerzy Bryła, duszpasterz środowisk twórczych Krakowa i Bractwa Kurkowego, związany z Fundacją Szlaki Papieskie od początku jej istnienia. W koncelebrze brał udział ks. prał. Stefan Misiniec, opiekun duchowy Szlaków Papieskich, ks. Maciej Ostrowski duszpasterz turystów archidiecezji krakowskiej, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, oraz dwudziestu przybyłych kapłanów. Homilię, opartą na słowach Ewangelii: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy” (Łk. 15,31), wygłosił ks. Stefan Misiniec: „Na Szlakach Papieskich idziemy za św. Janem Pawłem – mówił – aby lepiej poznać Chrystusa Pana i kierować się w życiu Jego wskazaniami. Dzisiejsze spotkanie ma miejsce tradycyjnie przy ołtarzu, na którym św. Jan Paweł II sprawował Eucharystię przez wiele lat jako Biskup Krakowski; w kaplicy, w której rozważał

przed Bogiem ważne sprawy Kościoła i ludzi. Dziesiąty raz stajemy w tym świętym i ważnym dla naszej Ojczyzny miejscu, aby Zbawicielowi wyrazić wdzięczność za Wielkiego Rodaka, któremu powierzył prowadzenie Kościoła na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia.”

Modlitwę wiernych nawiązującą do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży; „ Nieraz człowiek, młody człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, w otaczającym świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie się znaleźć Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech was prowadzi. Nie pozwólcie nigdy, aby powiew obojętności i konsumizmu zgasił w was entuzjazm wiary – nauczał Ojciec Święty.

Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży, aby dokonywała dobrych wyborów

i wędrowała szlakami życia, wierna zasadom Dekalogu. Za uczestników Światowych Dni Młodzieży, aby czas spędzony przy papieżu Franciszku w Krakowie przyczynił się do pogłębienia wiary w Boga i Jego Miłosierdzie „ –

odczytała pani Teresa Sławik,   dyrektor Radziszowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II, która na spotkanie została zaproszona wraz z Marią Szwabowską – nauczycielką, założycielką i opiekunką Koła Przyjaciół św. Jana Pawła II przy ZSP w Radziszowie oraz uczniami – Poczet Sztandarowy; Katarzyna Sala, Daria Blak, Mateusz Szczurek.

W tym roku Urząd Miasta i Gminy w Skawinie reprezentował ,oddelegowany na spotkanie przez P. Burmistrza Pawła Kolasę, radny Józef Niechaj.

Po Mszy świętej, wszyscy zebrani przeszli do apartamentów, pod Okno Papieskie, gdzie odbyła się druga część spotkania. Prezes Fundacji Urszula Własiuk odczytała podziękowanie kard. Dziwisza dla Fundacji Szlaki Papieskie:

za wszelkie upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II. Jestem dumny, ze właśnie Wam przyszło wypełniać misję zachowania pamięci o Ojcu Świętym. Bądźcie inspiracją dla nowych instytucji dokumentujących dzieło Papieża Polaka. Niech ta inicjatywa nadal służy utrwaleniu pamięci o Nim. Życzę powodzenia w realizacji zaplanowanych wszystkich działań związanych z ochroną i popularyzowaniem dziedzictwa św. Jana Pawła II. Niech Wasza działalność będzie drogowskazem dla następnych pokoleń. Szczęść Boże!”. Następnie zreferowała krótko najważniejsze inicjatywy, jakie zaistniały z udziałem Fundacji w roku Św. Jana Pawła II, m.in. : „udało się postawić w terenie blisko sześćdziesiąt map. Część jest nowych, ale też sporo wymienionych po 13 latach, bo zniszczonych przez czas. To zasługa gmin Pcim, Dobra, Mszana Dolna, Ochotnica, Słopnice. Miast Skawina i Jordanów. Księży: z Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy, Ośrodka Totus w Zembrzycach, parafii w Siekierczynie, parafii w Węglówce. Swoje wystąpienie zakończyła słowami św. Jana Pawła II wypowiedzianymi 9 VI 1979 roku na krakowskich Błoniach:

zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Ksiądz prof. Maciej Ostrowski wręczył Urszuli Własiuk Honorową Odznakę Krajoznawczą im. Świętego Jana Pawła II „za kultywowanie pamięci o św. Janie Pawle II”. Odznaki otrzymała też grupa wychowawców i uczniów szkoły w Puławach, z Koła Przyjaciół Szlaków Papieskich, którzy od kilku lat czynnie biorą udział w upamiętnianiu śladów Ojca Świętego.

Na zakończenie Ksiądz Infułat, podzielił się wspomnieniami o ks. Karolu Wojtyle, którego dobrze znał od seminarium, opowiedział też kilka anegdot z Jego życia.

Całe spotkanie było radosne, zakończyło się tradycyjnym poczęstunkiem w krużgankach bazyliki oo. Franciszkanów w Sali Włoskiej – była to okazja do rozmów towarzyskich, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów.

                                                                                           Tekst: Halina Wasyl

                                                                                            Foto: Józef Niechaj

                                                                                                     Halina Wasyl

Więcej informacji na stronie:

http://szlakipapieskie.pl/

http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-spotkanie_u_honorowego_patrona_szlakow_papieskich_na_franciszkanskiej_3.html

http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-spotkanie_u_honorowego_patrona_szlakow_papieskich_cz_2.html

http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/kaplica-na-brzegu-na-franciszkanskiej-3-w-krakowie-doroczne-spotkanie-opiekunow-szlakow-papieskich/