Szlaki Papieskie na Franciszkańskiej 3

Spotkanie Fundacji Szlaki Papieskie

z kard. Stanisławem Dziwiszem

metropolitą krakowskim

14 III 2015

Święty Jan Paweł II, jako papież, bywał czasem na włoskich szlakach, towarzyszyłem mu zawsze i pamiętam, że on sercem słowami i myślą wracał jednak na polskie szlaki, te które wy utrwalacie, by wracać na nie, pragnąc naśladować jego modlitwę i kontemplację Stwórcy – powiedział w homilii kard. Stanisław Dziwisz, patron honorowy Fundacji Szlaki Papieskie.

Msza święta, której przewodniczył, została odprawiona w kaplicy prywatnej biskupów krakowskich, miejscu historycznym, pamiętającym święcenia kapłańskie Karola Wojtyły, jego modlitwy jako biskupa metropolity i papieża Jana Pawła II. Tak rozpoczęło się doroczne spotkanie zorganizowane przez Fundację Szlaki Papieskie, dla licznej – jak zwykle – grupy osób, związanych z jej działalnością. Przybyli z różnych, niejednokrotnie odległych stron Polski, między innymi z Ełku, Puław, Kielc, Rzeszowa, Chrzanowa, Bielska Białej, Tymbarku, Węgierskiej Górki, Limanowej, Żegociny, Bysterej, Wilkowic, Mesznej, Desznicy, Kasiny Wielkiej, Raby Wyżnej, Jeleniej Góry, a także Skawiny i Radziszowa, oraz sąsiedniej Brzeźnicy. Z Krakowa – przedstawiciele Środowiska z Danutą Ciesielską, żoną sł.Bożego Jerzego Ciesielskiego.

W koncelebrze uczestniczyło dwudziestu księży, wśród nich: ks. prałat Stefan Misiniec opiekun duchowy Szlaków Papieskich, ks. prałat Jan Mikulski z Ochotnicy Górnej, przeor klasztoru w Czernej o. Leszek Stańczewski OCD, ks. Krzysztof Banasik dyrektor Caritas w Kielcach, a także   ks. Stanisław Kamionka z Radziszowa. Oprawę Mszy św. zapewnił chór parafialny z Klikuszowej pod dyrekcją ks. Marcina Maciążki. Wartę honorową przy relikwiach św. Jana Pawła II trzymały poczty sztandarowe młodzieży ze szkoły im. Jana Pawła II w Radziszowie, Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, strażaków z Tymbarku, oraz Koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce.

W homilii Ksiądz Kardynał mówił o miłosierdziu, które łączy się ze służbą Bogu, drugiemu człowiekowi, społeczeństwu. W dobrą postawę służby wpisuje się podejmowane przez was zadanie – zwrócił się do „szlakowiczów” – To zadanie polega na odnajdywaniu szlaków, które przemierzył ks. Karol Wojtyła, potem biskup, kardynał. Utrwalenie tych szlaków, strzeżenie ich i opisywanie, a także zachęcanie do ich umiłowania i podążania nimi. Do naśladowania św. Jana Pawła II. Dlatego patrząc na to, co czynicie, wyrażam wielką wdzięczność, wdzięczność biskupa krakowskiego a także wdzięczność człowieka, który służył Świętemu przez tyle lat. Przypomnę: pierwsze dziewięć i dwanaście lat tu, w Krakowie i dwadzieścia siedem lat w Watykanie. Moja wdzięczność, a także i wsparcie, dotyczy was wszystkich, którzy to czynią. Dziś ufamy, że z dali spogląda na was wszystkich z wdzięcznością i na pewno będzie was wspierał ,abyście jego śladami podążali, podążali na spotkanie z Nim w domu Ojca.

Duże wrażenie zrobiła na uczestnikach modlitwa wiernych, oparta na słowach św. Jana Pawła II, którymi modliliśmy się we wszystkich najważniejszych intencjach: Ojczyzny, rodziny, młodzieży, pokoju i naszych własnych.

Po Mszy św., wszyscy zaproszeni przeszli do apartamentów Księdza Kardynała, gdzie prezes Urszula Własiuk przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2014.

Znalazła się w nim także Skawina: Staraniem nowego burmistrza, pana Pawła Kolasy, zostały wymienione w mieście i gminie Skawina wszystkie dotychczasowe tablice informujące o Szlaku Papieskim. Przez Skawinę i Radziszów do Kalwarii Zebrzydowskiej przebiega Szlak Złotej Róży – znany pielgrzymom od 2003 roku, który kończy się na Krzeptówkach w Zakopanem. Mamy z Urzędem dalsze wspólne plany oznakowania udokumentowanych Szlaków na tym terenie.

Swoją wypowiedź zakończyła słowami św.Jana Pawła II, które zadedykowała wszystkim uczestnikom spotkania, z intencją, aby umocniły ich duchowo i aby nie tracili nadziei:

Krzyż majestatycznie wyciąga swoje ramiona i otacza wszystkich w wiecznym objęciu pokoju, jako wezwanie i zaproszenie do czerpania duchowych wartości mocy, aby budować świat bardziej braterski i solidarny oraz społeczeństwo wreszcie wolne od nienawiści i wojny.

Krzyżu Chrystusa, sztandarze pokoju, który z wysokich górskich szczytów wzywasz, abyśmy skierowali wzrok ku niebu, jednocząc historię z wiecznością, przemów do serc tych, którzy widzą jak lśnisz pośród nocy; pozwól im poczuć, że Bóg jest przy nas i nas kocha.

W obecności Księdza Kardynała, Tadeusz Gołuch, v-ce prezes Oddziału PTTK w Żywcu, wręczył Urszuli Własiuk medal „Za Pomoc i Współpracę”, przyznany przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie oraz statuetkę „Za Zasługi”, która „jest wyrazem szacunku oraz wdzięczności za pomoc i współpracę na rzecz koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce”.

Spotkanie zakończyło się przy poczęstunku w krużgankach bazyliki oo. Franciszkanów w Sali Włoskiej – była to okazja do rozmów towarzyskich, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów.

W tym roku nasz teren reprezentowali na spotkaniu: Paweł Kolasa Burmistrz M i G Skawina, ks. Stanisław Kamionka, Małgorzata i Józef Niechajowie, uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II (poczet sztandarowy – Sylwia, Weronika Tomasiczek i Damian Krukowski) z Radziszowa pod opieką Marii Szwabowskiej – nauczycielką Gimnazjum i Andrzeja Szwabowskiego.

W czasie spotkania można było kupić Katalog ”Karol Wojtyła na turystycznym szlaku” oraz Przewodniki po Szlakach Papieskich które można też zamówić – Edycja Świętego Pawła, tel. 34/366 15 50 lub 605 313 466, e-mail:ksiegarnia@edycja.pl

Więcej relacji na stronach:

http://www.franciszkanska3.pl/Szlaki-Papieskie-u-kardynala,a,27389

http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/kaplica-na-brzegu-na-szlaku-papieskim-z-wizyta-u-kard-stanislawa-dziwisza-14-marca-2015r/

http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-spotkanie_z_honorowym_patronem_fundacji_szlaki_papieskie.html

Tekst: Halina Wasyl

Foto: Józef Niechaj; Halina Wasyl; Tadeusz Warczak