TOTUS 2015

Uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień TOTUS, nazywanym „katolickim Noblem”, odbyła się w sobotę 10 października 2015 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wręczenie nagród Totus to jeden z najważniejszych punktów Dnia Papieskiego. Nagrody przyznawane są co roku przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” osobom i instytucjom, których działalność przyczynia się do propagowania nauczania Jana Pawła II. Fundacja została powołana w 2000 roku przez Konferencję Episkopatu Polski „jako wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Polski”.

W tym roku w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” nagrodę otrzymał Krzysztof Penderecki;. wyróżnienie specjalne w tej kategorii otrzymał poeta Ernest Bryll.

W kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” laureatką została dr Helena Pyz.

Nagrodę pieniężną dr Helena Pyz zdecydowała się przekazać młodym z Jeevodaya, aby i oni mogli wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży 2016 w Krakowie.

W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”, do której nominowana była również FUNDACJA SZLAKI PAPIESKIE – nagrodę otrzymała Poczta Polska S.A.

Piotr Michalski, członek zarządu Poczty Polskiej S.A. nagrodę pieniężną przekazał studentom fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W kategorii „TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” – nagrodę przyznano redakcji portalu Deon.pl.

Laureaci otrzymali statuetkę oraz 25 tys. złotych.

Wszyscy nominowani otrzymali dyplomy; w imieniu Fundacji Szlaki Papieskie dyplom odebrała prezes Urszula J. Własiuk.

W czasie rozmów z nominowanymi i zwycięzcami, oraz laureatami z lat poprzednich, mieliśmy okazję opowiadać o tworzeniu Szlaków Papieskich w różnych regionach i miejscowościach. Fundacja Szlaki Papieskie nie po raz pierwszy w swojej historii odegrała rolę – można powiedzieć – ambasadora.

Dużym zainteresowaniem cieszył się „SZLAK ZŁOTEJ RÓŻY” – zaciekawienie wzbudzał szczególnie fakt, że przebiega on przez Radziszów , Skawinę, całą naszą okolicę związaną z rodziną generała Józefa Hallera. W Warszawie szczególnie żywa jest pamięć Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w czasie której gen. Haller był jednym z dowódców. W naszej Kronice pojawiły się piękne wpisy i życzenia. Fakt, że nasza działalność, poprzez nominację, została dostrzeżona dał wiele radości i satysfakcję z tego co robimy, a w perspektywie także statuetka TOTUS może będzie nasza!

W Warszawie, poza programem, zwiedziliśmy kościół św. Tadeusza, którego proboszcz ks. Andrzej Kwaśnik, opiekun Rodzin katyńskich, zginął w katastrofie smoleńskiej. W kościele tym znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który był świadkiem spotkania św. Jana Pawła II z Polakami na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawniej Zwycięstwa) i wypowiedzianych wtedy słów:” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej Ziemi”.

Byliśmy na Mszy św. w katedrze św. Jana, przez chwilę modliliśmy się w Katedrze Garnizonowej WP i oglądnęliśmy kaplice poświęcone ofiarom mordów dokonanych przez sowietów na polskich oficerach i inteligencji w Katyniu i innych miejscach na Kresach, oraz ofiarom zsyłek w głąb Rosji.

Więcej na stronach:

http://warszawa.gosc.pl/gal/pokaz/2753225.Gala-Nagrody-TOTUS-2015/18

https://www.youtube.com/watch?v=cJ0zmDDnZfM

                                            Tekst: Halina Wasyl

                                           Foto:   Halina Wasyl, Tadeusz Własiuk