XX Konkurs Palm Wielkanocnych

Już po raz dwudziesty zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę, który odbędzie się 25 marca 2018 r. (Msza św. godz. 11.20).

Palmy zostaną ocenione w kategoriach: „duże”, „średnie”, „małe”.

Konkurs oceniać będzie Jury, zaakceptowane przez organizatora i fundatora nagród ks. proboszcza Stanisława Kamionkę.

Kryteria oceny prac konkursowych, którymi będzie kierować się Jury:

– estetyka wykonania,

– precyzyjność oraz wkład pracy,

– kompozycja, forma, kolorystyka,

– technika wykonania,

– wielość i bogactwo użytych materiałów zdobniczych,

– kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.

By usprawnić konkurs i uniknąć błędów, prosimy o dołączenie do palmy karteczki, zawierającej następujące informacje:

Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), wiek, logo organizacji, szkoły, przedszkola, (jeśli jest to praca zespołowa)

Do konkursu nie będą dopuszczone palmy produkowane hurtowo, zakupione na placach lub w sklepach.

                                                                                                Halina Wasyl

                                                                                       (przewodnicząca  jury)