Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 7.10.2020 roku zmarł nasz Kolega

śp. Zbigniew Surówka.

Rodzinie a w szczególności Żonie i Synom składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Łączymy się w modlitwie .

Koleżanki i Koledzy ze Szkoły

Podstawowej w Radziszowie.