UWAGA! Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Termin odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych odbędzie się wyjątkowo w sobotę, 3 stycznia 2015 r. (w zamian za czwartek, 1 stycznia). Kolejny odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych nastąpi 15 stycznia. W następnych miesiącach bez zmian, czyli w 1 i 3 czwartek m-ca.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2015 roku dostępny jest pod adresem:

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=11265&menu_id=341