29. rocznica święceń kapłańskich ks. Stanisława Kamionki – Proboszcza naszej parafii (+ video)

ks.Stanisław KamionkaKsiądz Stanisław Kamionka urodził się w 1958 roku w Wadowicach. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1985 r. w Katedrze na Wawelu, z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Wilkowicach  (1985 –1987), następnie (1987-1989) w parafii św. Michała Archanioła (to nie pomyłka!) w rodzinnej miejscowości bł. Anieli Salawy w Sieprawiu.

W roku 1989 przybył do naszej parafii, gdzie został wikariuszem i kapelanem w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci , a od 27 VI 1998r. proboszczem – w czerwcu tego roku mija   25 lat pobytu w Radziszowie. W tym czasie miał radość i zaszczyt witać wraz z nami Świętego Jana Pawła II udającego się przez Radziszów do Kalwarii Zebrzydowskiej w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny.

W rocznicę święceń kapłańskich ks. Stanisława, dziękujemy Panu Bogu za dar Jego powołania. W imieniu całej naszej wspólnoty pragniemy wyrazić  wdzięczność  za ponoszone trudy i zaangażowanie w naszej parafii, za  duchowe  i materialne owoce posługi kapłańskiej. Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i opieki Matki Bożej na dalszej, trudnej, ale jakże pięknej drodze duszpasterskiej.

Przypomnijmy, co o powołaniu kapłańskim mówił Święty Jan Paweł II:

Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). „I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron” (Hbr 5,4).

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jr 1,5).

Te natchnione słowa muszą przejąć głębokim drżeniem każdą kapłańską duszę. Dlatego też, gdy w różnych okolicznościach – na przykład z okazji kapłańskich jubileuszy – mówimy o kapłaństwie i dajemy o nim świadectwo, winniśmy to czynić w postawie wielkiej pokory, świadomi, iż Bóg nas „wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski” (2 Tm 1,9). Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy,jaką kapłaństwo w sobie niesie.

Film z 15 rocznicy święceń kapłańskich ks.Stanisława Kamionki ; homilię w czasie uroczystości wygłosił ks.Władysław Zapotoczny, który 13 maja br. obchodził 20 rocznicę swoich święceń.

[H. Wasyl]