Błogosławieństwo kaplicy ku czci Świętego Jana Pawła II w Radziszowie

poswiecenie kaplicy (1)

Kaplica ku czci Świętego Jana Pawła II w Radziszowie

pobłogosławiona  13 maja 2016 roku

w dniu 35  rocznicy  Zamachu na Ojca Świętego

przez JE Stanisława Kardynała Dziwisza Metropolitę Krakowskiego

 

W czasie ostatniej pielgrzymki do Polski, św. Jan Paweł II udał się 19 VIII 2002 roku, do swojego ukochanego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trasę z Krakowa przez Skawinę przejechał papamobilem, wszędzie witany gorąco przez licznie zgromadzonych wiernych. Przed kościołem w Radziszowie, gdzie ustawiony był ołtarz z wizerunkiem Matki Bożej Hallerowskiej, samochód zatrzymał się na kilka minut i Ojciec Święty pobłogosławił obraz, parafię i zebranych.

Społeczność parafii Radziszów postanowiła upamiętnić dla pokoleń ten historyczny fakt.  W tym celu budynek w murze kościoła tzw. lamus, znajdujący się blisko miejsca zatrzymania papamobile został z fundacji ks. Stanisława Kamionki proboszcza, oraz parafian, zaadaptowany na kaplicę ku czci św. Jana Pawła II.

W piątek, 13 V 2016 roku, w 35.  rocznicę Zamachu na św. Jana Pawła II kaplicę poświęcił Kardynał  Stanisław Dziwisz. Uroczystość poprzedzała udzielenie sakramentu bierzmowania uczniom trzecich  klas gimnazjalnych. Na powitanie, ks. proboszcz Stanisław Kamionka wspominając Zamach,  powiedział między innymi: „Towarzyszyłeś Mu [Eminencjo] w tych tragicznych chwilach, ale także przez wiele lat byłeś Jego oparciem i świadkiem Jego pięknego życia, które przemieniało ludzkie serca i nadawało bieg historii. Dziś Ty idziesz Jego szlakiem, dlatego Ciebie prosimy o poświęcenie Kaplicy pod wezwaniem św. Jana Pawła II, jako hołdu i wyrazu wdzięczności Bogu za pamiętne spotkanie z Ojcem Świętym w dniu 19 sierpnia 2002 roku w naszej parafii.

Pragniemy, aby następne pokolenia czerpały wiarę z Jego ducha, myśli i świętości”…

Kardynał Stanisław Dziwisz podziękował też parafianom za upamiętnienie pobytu św. Jana Pawła II w Radziszowie. W wygłoszonym słowie zauważył: „Świat zatrzymał się trzykrotnie podczas tego pontyfikatu. Najpierw, kiedy wybrano Papieża Polaka, potem podczas zamachu, wreszcie, kiedy Ojciec Święty umierał”. Metropolita przypomniał też, że Papież wybaczył zamachowcowi już w drodze do szpitala: „Nie wiedząc jeszcze wtedy, kto popełnił ten zamach, już mu przebaczył. Słyszałem, jak mówił: «Ofiaruję to wszystko za Kościół, za ludzkość i przebaczam mu»”.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Skawina – burmistrz Paweł Kolasa, z zastępcami Tomaszem Ożogiem  i Norbertem Rzepisko, radni Józef Niechaj oraz Zdzisława Bała sołtys Radziszowa, sołtys Jurczyc, Jerzy Kłępa, poczty sztandarowe Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Radziszowie, Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa  oraz Wykonawcy i Ofiarodawcy,  dzięki którym kaplica mogła zaistnieć.

Aranżacja kaplicy nawiązuje do pontyfikatu i Osoby naszego wielkiego Rodaka.

Drzwi wejściowe opatrzone są symboliczną płaskorzeźbą czoła barki z Jeziora Galilejskiego, zwieńczonym gryfem –  krzyżem w kształcie zbliżonym do papieskiego pastorału. „Barka” była ulubioną pieśnią oazową Jana Pawła II. Wspomniał ją podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny,  po zakończeniu Mszy  św. na krakowskich Błoniach: Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez te wszystkie laty. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu – na krakowskie Błonia, pod Kopiec Kościuszki. Dziękuję ci, pieśni oazowa;

Prezbiterium zabezpiecza krata w kształcie różanego krzewu, stylizowanego w kształt serca, zwieńczona emblematem Maryi;

Ołtarz, miejsce sprawowania Najświętszej Ofiary, wykonany z drewna dębowego i akacjowego; na mensie – korporał, stuła, puryfikaterz i relikwie krwi  św. Jana Pawła II.  Obok    świeca –  pamiątka Nawiedzenia, 24 IX 2012, obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Kształt ołtarza z wizerunkiem Ducha Świętego na antepedium, nawiązuje do ołtarza głównego z bazyliki Świętego Piotra na Watykanie i słynnych słów wypowiedzianych 2 czerwca 1979r.  na placu Zwycięstwa w Warszawie (dzisiaj plac Piłsudskiego).

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

Obrazy na ścianie na wprost wejścia: Matki Bożej Kalwaryjskiej  – kopia bez sukienki, namalowany i podarowany przez Halinę Wasyl, oraz portret św. Jana Pawła II namalowany i podarowany przez Jadwigę Chorabik. Pod obrazem herb papieski z motto pontyfikatu  „TOTUS TUUS – cały Twój”. Święty Jan Paweł II nazywany jest „Maryjnym Papieżem”, bo całkowicie zawierzył się Matce Bożej. Obrazy rozdzielają witraże. Pośrodku krzyż;

Gablota. Jest w niej zabezpieczony ornat, który służył św. Janowi Pawłowi II, podarowany 10 I 2006 ks. Stanisławowi Kamionce proboszczowi w Radziszowie, przez  kard. Stanisława Dziwisza.

Na gablocie złota róża – znak pobożności i nabożeństwa, szczególnego daru papieskiego dla miejsc świętych, zwłaszcza sanktuariów maryjnych na świecie. Ojciec Święty podarował w 1987 roku złotą różę wizerunkowi Maryi Pani Kalwaryjskiej.

W przyszłości umieszczone będą  w kaplicy także inne pamiątki związane z Ojcem Świętym:  szczególnie cenny Mszał, z którego w 2002 roku celebrował Msze święte w Krakowie – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (17 VIII),  na Błoniach (18VIII), oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej (19 VIII), podarowany przez ks. prof. Jana Machniaka, celebransa.

Ławki z drewna dębowego. Boki zdobią kielichy lilii – symbol czystości, niewinności i nieskończonego piękna.

 KAPLICA OTWARTA JEST CAŁY DZIEŃ.

Projekty;

Projekt wystroju (ławki, ołtarz, krata, gablota) i aranżacja wnętrza – Halina Wasyl;

Projekt architektoniczny –  Ireneusz Piotrowski

Powstanie kaplicy szczególnie wspomogli:

Stanisława Przeniosło–Siurda, Zbigniew Pająk i Marcin Pocięgiel

Wykonawcy:

Kazimierz Brandys z synami Markiem i Piotrem (boazeria i drzwi), Alfred Kolarz (krata i gablota), Tadeusz Kwak (ławki i ołtarz), Halina Opalińska (witraż), oraz Franciszek Paciorek, Ryszard  Pałka, Leszek Pająk, Jarosław Kisielewski, Tadeusz Byczyński, Artur Kozak,   Marek Burda.

Wszyscy, którzy przyczynili się do powstania kaplicy zostali wpisani do Kroniki Parafialnej.

Szlak Papieski „Złotej Róży” – dzięki współpracy i zaangażowaniu Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Skawińskiej i Radziszowskiej  parafii,  oraz Fundacji Szlaki Papieskie, został otwarty w Skawinie 3 VI 2009 roku i poświęcony przez kard. Stanisława Dziwisza.  Szlak Papieski „Złotej Róży”, został poprowadzony trasą, którą w 2002 roku przejeżdżał św. Jan Paweł II:

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach – Skawina – Radziszów – Krzywaczka – Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 Opracowanie: Halina Wasyl, maj 2016

Foto: Józef Niechaj, Halina Wasyl

wspolne zdjecie