Bierzmowanie w naszej parafii przez JE Stanisława kard. Dziwisza 13 maja 2016

W piątek, 13 maja 2016, podczas Mszy św. o godz. 18:00, kardynał Stanisław Dziwisz  pobłogosławił kaplicę ku czci Świętego Jana Pawła II  oraz udzielił sakramentu bierzmowania 42. uczniom z trzecich klas gimnazjalnych. Proboszcz Stanisław Kamionka tak przywitał  czcigodnego Gościa:

„Eminencjo Księże Kardynale, witamy Cię serdecznie w naszej parafii św. Wawrzyńca. Witamy Cię w ten szczególny dzień, 13 maja, dzień wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Fatimy, której opiece zawdzięczamy cudowne ocalenie naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas zamachu na Jego życie 35 lat temu. Towarzyszyłeś mu w tych tragicznych chwilach, ale także przez wiele lat byłeś Jego oparciem i świadkiem Jego pięknego życia, które przemieniało ludzkie serca i nadawało bieg historii.

Dziś Ty idziesz Jego szlakiem, dlatego Ciebie prosimy o poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II, naszego hołdu i wyrazu wdzięczności Bogu za pamiętne spotkanie z Ojcem Świętym w dniu 19 sierpnia 2002 roku w naszej parafii.

Pragniemy, aby następne pokolenia czerpały wiarę z Jego ducha, myśli i świętości. Dlatego prosimy Cię Ojcze Stanisławie – Księże Kardynale o udzielenie naszej młodzieży sakramentu umacniającego wiarę darami Ducha Świętego. Tego umocnienia bardzo potrzebują młodzi parafianie, aby przez swoje życie szli szlakami św. Jana Pawła II do Chrystusa i Matki Najświętszej”.

Przed  Mszą świętą  młodzież złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą przejazd św. Jana Pawła II przez Radziszów i ze swym szafarzem zaśpiewała „Barkę”, ulubioną pieśń Ojca Świętego.

W  homilii kard. Stanisław Dziwisz, na przykładzie zesłania Ducha Świętego na Apostołów, wyjaśnił czym jest sakrament bierzmowania.  Do młodzieży powiedział;

   „Teraz Duch Święty zstąpi, aby umocnić Was abyście nie wstydzili się swojej wiary, abyście ją wyznawali –  a dziś  trzeba być odważnym. Odważnym,  aby wiarę wyznawać.  Żyjecie w czasach, kiedy ta wiara jest zagrożona, nie wstydźcie się  wiary, nie wstydźcie się przynależności do Kościoła. Duch Święty Wam pomoże. Niekoniecznie zawsze trzeba  wyznawać ją słowami, ale postawą, trzeba  wyznawać ją życiem, aby żyć według tego, czego nauczał nas Jezus Chrystus…”

W uroczystości wzięli udział świadkowie sakramentu, wybrani przez kandydatów do bierzmowania, rodzice i krewni młodzieży. Do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzież naszej parafii przygotowywała się pod opieką  ks. Adama  Pietrasa. Ksiądz Kardynał podziękował Kapłanom za wzorowe przygotowanie młodzieży, ich postawę i zaangażowanie. Rodzice podziękowali Księdzu Metropolicie  i wręczyli kwiaty.

Życzymy naszej młodzieży, by z pomocą łaski Bożej trwali w tym, co wyrazili przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowanie: „Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad”.

Halina Wasyl

Fot.: Józef Niechaj