Karol Wojtyła na turystycznym szlaku

We wtorek 5 sierpnia , na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich została uroczyście otwarta, zapowiadana wcześniej wystawa, przygotowana przez Fundację Szlaki Papieskie oraz Uniwersytet Rzeszowski.

To tylko skromny wycinek z życia Jana Pawła II”powiedział z wielkim wzruszeniem wieloletni sekretarz Papieża Polaka kard. Stanisław Dziwisz. ( wersja Video z nagranymi słowami księdza Kardynała na stronie;

http://www.franciszkanska3.pl/Karol-Wojtyla-na-turystycznym-szlaku-wideo,a,24787

Wśród 40 plansz można zobaczyć także mapę Szlaku Papieskiego przechodzącego przez Radziszów, oraz zdjęcia z przejazdu Św. Jana Pawła II przez naszą miejscowość , z fotografiami Pana Jarosława Karasińskiego i Józefa Niechaja.

Na tę uroczystość zaproszeni byli Księża wśród nich ks.Stanisław Kamionka, osoby ze Środowiska , Media i Przyjaciele Szlaków Papieskich.

O tym wydarzeniu więcej w ;

KRONICE KULTURALNEJ KRAKOWA – http://www.tvp.pl/krakow/kronika-kulturalna/wideo/sztuka-o-wolnosci-wedrowki-karola-wojtyly-musica-sacra/16368667

TVP INFO program „KOŚCIÓŁ Z BLISKA” – niedziela

http://krakow.gosc.pl/gal/spis/2109703.Karol-Wojtyla-na-turystycznym-szlaku

Wystąpienie Pani Urszuli Własiuk, Prezes Fundacji Szlaki Papieskie:

„Eminencjo, Księże Kardynale,

Magnificencjo, Panie Rektorze –

Czcigodni Księża, Siostry, Szanowni Państwo –

Z wielką radością i wzruszeniem pragniemy zaprezentować wystawę-opowieść o wędrówkach turystycznych Świętego Jana Pawła II po, tak przez niego umiłowanej. ziemi polskiej. Z wzruszeniem, ponieważ nastraja do takiego uczucia nie tylko uroczysta chwila, ale też miejsce naszego spotkania, związane ściśle z życiem Karola Wojtyły, księdza, biskupa i kardynała.

W tym miejscu pragnę gorąco podziękować księdzu Kardynałowi za patronat, jakim objął wystawę, oraz za możliwość jej zaprezentowania w obrębie historycznych murów Domu Arcybiskupów Krakowskich. Dziękuję również ks. Janowi Kabzińskiemu dyrektorowi centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” za życzliwość i pomoc w jej realizacji.

Z trudnego do ogarnięcia niezwykle bogatego życiorysu Świętego naszych czasów, wybraliśmy jako temat wystawy wątek, który był Mu bardzo bliski . Powiedział, aby oznaczyć i pilnować szlaków którymi wędrował, aby w ten sposób był wrośnięty w polską ziemię. Przyjęliśmy te słowa jako zadanie, ponieważ odkrywamy w nich przesłanie dla przyszłych pokoleń. Owo pilnowanie nie ogranicza się do malowanych znaków i tablic informujących, dokąd bezpiecznie wędrować w górach, chociaż one też są potrzebne, aby wiedzieć gdzie Jego śladów dotykamy. Św. Jan Paweł II, rozważając swoje z przyjaciółmi wędrówki turystyczne zadaje pytanie, (także każdemu z nas) do przemyślenia: (na zakończenie listu do Środowiska):   Jak przeżyć życie ludzkie tak, aby było ono autentyczne, godne naszego dziedzictwa jako Polaków i chrześcijan, aby było szlachetne, dobre, otwarte ku Bogu i ku ludziom. Szlaki Papieskie to drogi do prawdziwych wartości -poszukując, uważny wędrowiec odkryje historię swego narodu – owe korzenie, o których znaczeniu tyle razy Św. Jan Paweł II wspominał, piękno ojczystej przyrody, znakomite postaci wybitnych rodaków, ale i ludzi skromnych o pięknym wnętrzu.

Otaczające bogactwo natury sprawia, że   „dusza zwraca się ku Bogu z wdzięcznością za piękno stworzonego świata” – mówił Ojciec Święty.

W tej wędrówce sam Święty pomoże nam swymi wypowiedziami – słyszeliśmy je na żywo, ale potomni tego szczęścia już mieć nie będą; aby pamięć trwała, potrzebne są także Szlaki Papieskie.

Składam serdeczne podziękowanie Panu prof.dr.hab. Aleksandrowi Bobko Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego dziś reprezentuje pan prorektor dr hab. inz. Czesław Puchalski, za stworzenie możliwości, aby wystawa ta mogła powstać, panu dr Jerzemu Horwatowi dyrektorowi muzeum Uniwersyteckiego w Rzeszowie, za pełną zrozumienia dla tej sprawy współpracę – bez ograniczeń porami dnia i dni tygodnia. Bardzo dziękuję osobom z Fundacji Szlaki Papieskie, które były zaangażowane w różny sposób – ks. prał Stefanowi Misińcowi i panu Jerzemu Riegerowi, za cenne uwagi merytoryczne, pani Halinie Wasyl artystce malarce za pracochłonne, bezinteresownie wykonane panoramy górskie, a także ofiarodawcom zdjęć – szczególnie osobom z Środowiska: Pani Danucie Rybickiej – śp. Stanisław Rybicki jest autorem sztandarowego zdjęcia tej wystawy, Pani Danucie Ciesielskiej, Panu Aleksandrowi Jagle, Pani Ewie Wisłockiej. Wspominam śp.prof. Jerzego Janika, którego wkład w realizację Szlaków Papieskich jest nieoceniony.

Na planszy końcowej umieściliśmy też herb biskupa ełckiego Jerzego Mazura – dzięki niemu góry i jeziora podały sobie ręce w realizacji tego niełatwego zadania – w najbliższych dniach ukaże się katalog wystawowy wydany przez diecezję ełcką. Także dr s.Blance Szymańskiej dyrektorowi Centrum Oświatowo-Dydaktycznego diecezji ełckiej.

Swoje zasługi ma w realizacji wystawy także Urząd Gminy w Brzeźnicy, parafia pw. św. Wawrzyńca w Radziszowie i Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Dziękuję wszystkim, którzy okazali nam pomoc i życzliwość.

Urszula J.Własiuk

Słowa Pana Jerzego Riegera ;

„ Przy otwarciu takiej wystawy trzeba postawić sobie pytanie: czym była turystyka dla księdza Karola Wojtyły, naszego Ojca Świętego?

Myślę, że przede wszystkim była wchodzeniem w świat piękna przyrody i szukaniem tam – nie, chyba po prostu nawiązywaniem kontaktu z Panem Bogiem, Stwórcą tego piękna; była poznawaniem ukochanej Polski; była łączeniem odpoczynku z wysiłkiem, często forsownym wysiłkiem fizycznym, jako że chcąc w pełni kształtować swoją osobowość, trzeba ćwiczyć i ducha i ciało; była wreszcie tym, co było najważniejsze dla grupy młodych ludzi, zwanych Środowiskiem (a więc i dla obecnej tu pani Ewy Wisłockiej i dla mnie) – duszpasterstwem turystycznym. Przeżyliśmy piękną życiową przygodę w górach i na kajakach, z Panem Bogiem, ze wspaniałym księdzem – kochanym Wujkiem i w gronie przyjaciół.

Dobrze, że mogła powstać wystawa, która o tym mówi, bo to wszystko – jak sam wspominał Ojciec Święty – było dla niego ważne. Wystawa uzmysławia również imponujący zasięg tej turystyki, zarówno, jeśli chodzi o ilość wycieczek i wypraw, jak i o obszar, który obejmuje. Ilustrują to wykazy wycieczek i mapy Szlaków Papieskich – Szlaków, które bardzo wielu ludzi dobrej woli i kochających Ojca Świętego oznakowało i zagospodarowało tak, by mogły pełnić swoją misję poznawczą i wychowawczą w dziele rozszerzania kultu św. Jana Pawła II. O skali tego zaangażowania niech świadczą słowa Księdza Kardynała, który określił tę działalność jako ruch społeczny.

Na wystawie jest dużo pięknych i ciekawych zdjęć, ale nie należy ograniczać się do ich obejrzenia, jak to często przy tego typu wystawach bywa. Załączone teksty, przede wszystkim wypowiedzi księdza Wojtyły, potem Jana Pawła II, pozwolą na wyobrażenie sobie, czym była dla Niego turystyka, a o to przecież w tej wystawie chodzi.

Jeżeli jeszcze do tego ocenicie Państwo, że wszystko to zostało pięknie pokazane, to satysfakcja twórców będzie pełna, czego im, szczególnie pani Urszuli Własiuk, inicjatorce i twórczyni Szlaków Papieskich oraz autorce Przewodników i tej wystawy, oraz panu doktorowi Jerzemu Horwatowi, serdecznie życzę.

Szczęść Boże!”

                                                                                 [tekst; Halina Wasyl]

[foto; Józef Niechaj, Tadeusz Własiuk, Halina Wasyl]