Koncert pt. „Muzyka w życiu Jana Pawła II” inaugurujący Rok Jubileuszu 150-lecia Szkoły w Radziszowie

W dniu 27 kwietnia 2018 r. została odprawiona w Naszej świątyni Msza Święta inaugurująca Rok Jubileuszu 150-lecia Szkoły w Radziszowie.

Po Mszy Świętej Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radziszowie zaprosili Mieszkańców Radziszowa, byłych Pracowników Oświatowych, Przedstawicieli lokalnych władz i stowarzyszeń oraz Księży służących w Parafii na prawie dwugodzinny koncert pt. „Muzyka w życiu Jana Pawła II”, w wykonaniu Pana Roberta Budzynia – nauczyciela muzyki oraz Uczniów klasy VII.

Słowo wstępu do zgromadzonych Gości wygłosiła Pani dyrektor Teresa Sławik, zaś Pedagodzy w składzie Pani Ewa Znaj – nauczyciel religii, Pan Mirosław Barć – dyrektor, nauczyciel informatyki przeprowadzili słuchaczy poprzez poszczególne części koncertu.

Tekst i zdjęcia: Jarosław Karasiński