Madonny Sierpniowe

„Maryja ziołami uwielbiona

W wieńcu z macierzanki

I gwiezdnic uroczystych

Serdecznie tuli

Dzieciątko Jezus”(1)

W polskiej tradycji 15 sierpnia obchodzimy dzień Matki Bożej Zielnej i przychodzimy do kościoła z pięknymi bukietami ziół i kwiatów, które poświęcone miały i mają zapewnić zdrowie ludziom i zwierzętom. Dlatego będzie w nich mięta, Boże drzewko i lawenda a nawet dziurawiec i nagietka , pamiętam jeszcze z ubiegłego wieku bukiety z jabłkami i innymi owocami .oczywiście nie wolno zapomnieć o żółtych „ kwiotkach” jak mówiły nasze babki.

Z Radziszowa po „Wawrzyńcu” rusza piesza pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej by pokłonić się Madonnie , prowadzona przez przewodników, dawniej : Pana Pająka z Jurczyc, Józefa Paciorka, Wiktorię Janik a dzisiaj Panią Zdzisławę Bałę, która podtrzymuje radziszowską może i stuletnią już tradycję. Do Kalwarii idziemy za pięknym krzyżem pielgrzymkowym. który potem jest w asyście zarówno w procesji pogrzebu Najświętszej Panny Marii jak i Wniebowzięcia , wyróżnia się unikalnym pięknem , oczywiście przybrany kwiatami i wstążkami jak każe tradycja. W czasie odpustu Madonny Kalwaryjskiej pielgrzymi odprawiają dróżki do Matki Bożej i Pana Jezusa, te dróżki często odprawiał Nasz Papież, który od dzieciństwa z ojcem pielgrzymował do Kalwarii. Będąc już biskupem krakowskim odprawiał je w samotności chcąc przemyśleć i omodlić trudne sprawy krakowskiego kościoła . Ostatnią pielgrzymkę do Polski Jan Paweł II kończył modlitwą i mszą przed Matką Kalwaryjską.

W pierwszej połowie sierpnia co raz więcej Radziszowian ,szczególnie ważne młodych pątników , pielgrzymuje pieszo do Czarnej Madonny wraz z Pielgrzymką Krakowską, chociaż samo święto Matki Bożej Częstochowskiej przypada na 26 sierpnia.

Sierpniową Madonną jest również Matka Boża Hallerowska, której wizerunek pobłogosławił Jan Paweł II u nas w Radziszowie a związany z osobą gen. Józefa Hallera i bitwą warszawską 15.08.1920 roku, stąd tego dnia mamy święto narodowe. W historii polskiego oręża odnieśliśmy trzy najważniejsze zwycięstwa : pod Grunwaldem, pod Wiedniem zwane odsieczą wiedeńską i pod Warszawą przy czym wielu historyków uważa tę ostatnią bitwę za najważniejszą dla Polski i Europy ponieważ zatrzymano na Wiśle marsz bolszewickiej Rosji i komunizmu – powstrzymano zagrożenie.

Wybitną rolę w tej bitwie odegrał gen. J. Haller jako dowódca Frontu Północnego, wchodził też w skład Rady Obrony Państwa.

W bratnich Jurczycach będzie msza polowa oraz przemarsz i przejazd pięknych koni z żołnierzami w mundurach z epoki pod okolicznościową tablicę pamiątkową.

Z sierpniem / a konkretnie 5.08/ związane jest święto Matki Bożej Śnieżnej to na pamiątkę opadów śniegu we Włoszech, dzięki czemu powstrzymana została zaraza / aż nie do uwierzenia tego lata u nas z afrykańskimi temperaturami/.

Zdzisława Diurczak-Brzezowicka

(1) Jan Malik, Matka Boża Zielna, z 1 tomu ks. Stefan Misiniec, Maryjny strumień w poezji, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 1999