Spotkanie z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą

Dzisiaj tj. 09.08.2015 roku na rynku w Suchej Beskidzkiej, przed karczmą Rzym górale z Suchej i okolic witali nowo zaprzysiężonego Prezydenta. Pomimo wysokiej temperatury / 35 stopni / tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Ziemi Suskiej owacyjnie powitali Gościa.

Po oficjalnych powitaniach przez tamtejsze władze i krótkim wystąpieniu Pana Prezydenta rozpoczęła się druga część bezpośrednie rozmowy, kiedy to Pan A. Duda przechodził między zgromadzonymi. Pan Prezydent z uwagą wysłuchiwał wszystkich bolączek górali ale najczęściej były życzenia aby Pan Bóg pomagał w realizacji planów i zamierzeń, słyszałam również „ trzymamy za słowo „ choćby w sprawie zmniejszenia podatków dla małych ,rodzinnych firm. Kiedy Pan Prezydent stanął koło mnie pomyślałam ma radosne, inteligentne oczy to człowiek, któremu można zaufać ,daje nadzieję, będzie pamiętał o nas tu na prowincji i naszych problemach. Prezydent wsiadł do samochodu i zaczęła się burza z obfitym deszczem.

W Radziszowie najwyższe władze państwowe w osobie premiera Wincentego Witosa i wojewody krakowskiego były po klęsce pożaru w 1921 roku, kiedy to aż 325 mieszkańców zostało bezdomnymi. często też bywał w naszym kościele gen. Józef Haller jak odwiedzał rodzinę w Jurczycach.

Na dzisiejszym spotkaniu była jeszcze piękna muzyka góralska m in. kapeli z Zawoi i Białki.

 

[Zdjęcia i tekst: Zdzisława Diurczak-Brzezowicka]