Odwiedziny ks. Jordana Jana Myśliwca SDS

Przez cały wrzesień 2014 roku nasz rodak wielokrotnie odprawiał Mszę Świętą w naszym kościele.

Przyjechał do nas z Verony w stanie New Jersey w USA, ze Wzgórza Miłosierdzia Bożego, gdzie salwatorianie mają swoją siedzibę od pięćdziesięciu lat, w Archidiecezji Newark.

Do USA ksiądz Jordan przybył z Tanzanii, gdzie był misjonarzem w latach  1968–1975. Był to już jego drugi przyjazd. Pierwszy raz przebywał w Stanach od 17.12.1967 do 05.09.1968, kiedy to przygotowywał się do misji w Afryce, intensywnie ucząc się języka angielskiego.

Od 1975 roku do dziś przez cały czas pracuje w USA. Pracę rozpoczął od posługi w polskiej parafii w Irvington, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie najpierw dojeżdżał z Verony, a w latach 1990–2000 również mieszkał. Oprócz pracy duszpasterskiej zajmował się prowadzeniem polskiej szkoły dla dzieci i młodzieży.

Od 2000 roku mieszka w klasztorze Salwatorianów i dojeżdża do Newarku, do kościoła św. Stanisława. W tej parafii czczone są relikwie siostry Faustyny, które jeszcze przekazała z Krakowa siostra Beata,  pamiętająca świętą siostrę Faustynę z którą razem  była w zakonie.

Jest spowiednikiem u sióstr służebniczek starowiejskich w Woodbridge, które prowadzą dom opieki nad osobami chorymi i starszymi.

Pracuje również w Wallingtonie, w kościele Najsłodszego Serca Pana Jezusa. Jest to parafia w większości polska.

Inicjatorem założenia Wzgórza Miłosierdzia Bożego w Veronie byli, jak mówił ks. Jordan , ks. Pius Piętka SDS i ks.Adam Figuła, którzy w 1989 roku umieścili w prezbiterium kaplicy obraz Jezusa Miłosiernego. Wraz z rozwojem  kultu Jezusa Miłosiernego i ruchu pielgrzymkowego zaistniała potrzeba powiększenia kaplicy klasztornej, czym zajmował się nasz rodak, pełniący wówczas w zakonie funkcję ekonoma. Ksiądz Jordan dobudował część domu zakonnego – w tym nową kaplicę, połączoną ze starą rozsuwanymi drzwiami. Już w 1990 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, odbyła się wielka uroczystość i od tej pory Polacy z USA coraz liczniej pielgrzymują do Verony. W każdy piątek, przez cały rok, ma miejsce adoracja i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Przybywają na nie głównie mieszkańcy Nowego Jorku, New Jersey i okolicznych miejscowości. Trzeba tu przypomnieć, jak zaznaczył ks. Jordan, że w USA od II wojny światowej cały czas trwał i rozwijał się kult Jezusa Miłosiernego, chociaż w Polsce był zakazany. Działo się to głównie za sprawą zakonu marianów z Massachusetts a szczególnie ks. Józefa Jarzębowskiego.

Za staraniem ks. Jordana od uroczystości Bożego Ciała 2014 roku, klasztor ma relikwie świętego Jana Pawła II.

Wzgórze Miłosierdzia w Veronie nie omijają huragany, które każdego roku powodują duże straty materialne chociażby w drzewostanie wokół klasztoru i dodają ciężkiej pracy.

Ksiądz Jordan Myśliwiec bardzo lubi uroczystości w zaprzyjaźnionych rodzinach, u których od trzech pokoleń chrzci dzieci i udziela ślubów. Bywa, że uczestniczy również w tych trudniejszych ceremoniach – uroczystościach pogrzebowych – odprawiając je na miejscu lub w amerykańskiej Częstochowie.

Często też odwiedza chorych z sakramentami, a jeśli trzeba, pomaga im w codziennym życiu – np. przygotowuje potrzebującym posiłki.

Inną formą jego pracy jest przygotowanie i udział w paradzie Kazimierza Pułaskiego w Nowym Jorku, ponieważ jest członkiem komitetu organizacyjnego. W tym roku  to już 77 parada – święto Polaków, którzy czcząc bohatera Polski i USA, generała Kazimierza Pułaskiego, przechodzą Piątą Aleją na Manhattanie w Nowym Jorku przy dźwiękach pięknej polskiej muzyki. W paradzie bierze udział kilkadziesiąt orkiestr. Uczestnicy prezentują piękne stroje ludowe z przewagą krakowskiego i góralskiego oraz osiągnięcia firm i instytucji prowadzonych przez Polaków. W paradzie tej bierze udział około 150 organizacji polonijnych – w tym również parafie i szkoły. Marszałkiem parady jest zawsze wybitny przedstawiciel Polonii – jednego roku z New Jersey, a następnego z Nowego Jorku. Uroczystość ta odbywa się co roku w pierwszą niedzielę października. Nie była organizowana tylko w 2005 roku – po śmierci naszego papieża Jana Pawła II.

Swoje wakacje ks. Jordan Jan Myśliwiec zawsze spędza w Polsce, odwiedzając rodzinę i przyjaciół. Bardzo cieszą go wszystkie dobre zmiany w Polsce ,w Radziszowie a najbardziej wokół kościoła, podkreśla jak dużo zostało zrobione.

 

I. część zdjęć to klasztor salwatorianów w Veronie i piękny widok na Nowy Jork z tarasu:

II. część zdjęć to parada Pułaskiego w Nowym Jorku (być może zauważycie państwo gorsety krakowianek wyszyte jeszcze przez Panią Burą bądź Panią Dziewońską z Radziszowa):

 

III. część zdjęć Kraków: – u ks. Zenona Zgudziaka SDS i jego siostry

– w Klasztorze Franciszkanów

 

Aktualności można zobaczyć na stronie   www.veronasds.com

 

Zdjęcia:  Ks. Jordan Jan Myśliwiec

Tekst:  Zdzisława Diurczak-Brzezowicka