Oratorium Kalwaryjskie

„Po to by krzyż mógł świat odmienić

Po to cierpienie” / Litania Kalwaryjska I część utworu /

 

W Krakowie, w Centrum Kongresowym dla uczczenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, miało miejsce ważne wydarzenie muzyczne, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

08.12.2015 w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, kiedy w Watykanie papież Franciszek otworzył Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra ,rozpoczynając symbolicznie Nadzwyczajny Rok Święty Jubileuszu Miłosierdzia, u nas w Krakowie odbył się koncert p.t. „ Oratorium Kalwaryjskie”.

Prawykonanie tego utworu miało miejsce 15.08.2009 roku w czasie odpustu Wniebowzięcia , w Kalwarii Zebrzydowskiej, wówczas dopełnieniem piękna tej muzyki był anturaż : Bazylika Matki Bożej Anielskiej, piękna przyroda: kasztanowce i buki z Góry Ukrzyżowania / koncert był na zewnątrz, pod klasztorem / i ciepło sierpniowego wieczoru.

Utwór „Oratorium Kalwaryjskie” na chór i orkiestrę z udziałem solistów w trzech częściach kolejno 1. Jezus Chrystus, 2. św. Franciszek z Asyżu, 3. Jan Paweł II poświęcony jest tym, którzy miłością naprawiali i naprawiają świat, a modlitwą wybłagają przebaczenie dla ludzkości wierząc, że dobrem zostanie pokonane zło i cierpienie, przywracając dar miłości i nadziei zagubionemu człowiekowi.

W krakowskim koncercie utwór został wykonany przez Młodzieżową Orkiestrę Filharmonii Krakowskiej pod batutą Piotra Komorowskiego z udziałem chóru akademickiego, chóru chłopięcego z Limanowej, Scholi Cantorum Wyższego Seminarium Duchownego oo . Bernardynów z Kalwarii, trudno wszystkich zapamiętać, za co przepraszam, na usprawiedliwienie podam tylko, jak Krysia naliczyła, wykonawców na scenie było 180.

Solistami w tym koncercie byli: Aleksandra Bieńkowska, Joanna Słowińska, Przemysław Branny, Janusz Kruciński / śpiew/, Krzysztof Ścierański / gitarzysta/, Robert Luty / perkusista/. Piękno muzyki i tekstów zawdzięczamy kompozytorowi Bartłomiejowi Gliniakowi i poecie Zbigniewowi Książkowi.

W tej muzyce, śpiewie i tekstach tak, jak w życiu tych trzech postaci: Jezusa Chrystusa, św. Franciszka, Jana Pawła II i każdego z nas, wybrzmiewały nuty cierpienia ale i miłości, radości i nadziei.

Na zakończenie, przy aplauzie widowni na stojąco, Kardynał Stanisław Dziwisz podziękował wszystkim wykonawcom za piękno tego wieczoru, również w imieniu nas wszystkich, uczestników tego wspaniałego wydarzenia muzycznego i religijnego, które piękną kartą wpisało się już w historię krakowskich obchodów Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, Krakowa św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, kolebki miłosierdzia dla całego świata.

 

                                             Tekst i zdjęcia Z.Diurczak-Brzezowicka