Otwarcie nowego Szlaku Papieskiego

W Bystrej Krakowskiej koło Bielska-Białej 5 X 2014r. otwarty został nowy Szlak Papieski na który zaprasza Fundacja Szlaki Papieskie, Akcja Katolicka Oddział w Bysterej i Samorząd gminy Wilkowice. Beskid Śląski był ostatnim pasmem górskim, gdzie Szlak Papieski nie był dotąd oznaczony.

Trasa Szlaku biegnie ze szczytu Klimczoka w Beskidzie Śląskim, przez centrum Bystrej i Wilkowic na szczyt Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Od Magurki prowadzi wytyczony wcześniej Szlak Papieski do Kóz i Straconki. Karol Wojtyła w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku wiele razy zawędrował w Beskidy, także zimą, na narty.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Borutki, duszpasterza bielsko-żywieckiego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, w asyście ks. prał. Stefana Misińca, ks. Tadeusza Krzyżaka, proboszcza z Bystrej Krakowskiej, i ks. Franciszka Kuligę, proboszcza i dziekana z Wilkowic.   Po Mszy Świętej opiekun duchowy „Fundacji Szlaki Papieskie” ks. prałat Stefan Misiniec poświęcił pamiątkowy kamień oraz tablicę ze słowami św. Jana Pawła II „Czas polskich sumień trwa! Musicie być mocni w wierze!”, którą odsłonił Jerzy Rieger z „Środowiska”, zarazem przewodniczący Rady Fundacji Szlaki Papieskie. Urszula Własiuk, prezes Fundacji Szlaki Papieskie, odczytała fragment pięknego kazania kard.Karola Wojtyły, wygłoszonego do maturzystów w Żywcu. Wśród zaproszonych gości był Franciszek Maślanka z Mesznej, jeden z „adiutantów”, towarzyszących ks. Wojtyle w czasie jego górskich wędrówek, gdy wędrował sam. Stawiło się też Koło PTTK z Węgierskiej Górki im. Bł. Jana Pawła II; Węgierska Górka jako pierwsza otworzyła Szlak Papieski w Diecezji Żywieckiej.

W tym dniu można było zobaczyć wystawę fotograficzno-dokumentalną „A święty był wśród nas” w auli im. św. Jana Pawła II, przygotowaną przez Anetę Krefta-Maciejowską. Na zakończenie uczestnicy przeszli Szlakiem Papieskim od kościoła do leśnej kapliczki MB Nieustającej Pomocy na Lanckoronie, przy szlaku turystycznym na Klimczok gdzie wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia a potem trzymając się za ręce odśpiewaliśmy „Barkę”. Koło Gospodyń Wiejskich częstowało licznych gości pyszną grochówką i domowym ciastem z herbatą.

tekst: Halina Wasyl

                                                                              foto:  Halina Wasyl, Tadeusz Własiuk