Spotkanie ze Świętym – pielgrzymka dziękczynna – wspomnienie + VIDEO

Pod koniec lata ,13 -20 IX 2003 r udaliśmy się wraz z naszym proboszczem ks. Stanisławem Kamionką do Włoch, aby podziękować Janowi Pawłowi II za błogosławieństwo i wizytę w naszej Parafii 19 VIII 2002 r.,  podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny.

Audiencje u Papieża to pragnienie wielu wiernych przybywających do Watykanu, a jeśli do niej dojdzie to także ogromne wyróżnienie, ponieważ Biskup Rzymu nie jest w stanie spotkać się z każdym pielgrzymem osobiście. W zimie, miejscem audiencji jest sala Pawła VI w Watykanie a w lecie plac przed Bazyliką Świętego Piotra.

Na spotkania z Ojcem Świętym wybranych osób lub grup, a także do bliższych sektorów, potrzebna jest specjalna przepustka. Audiencję kończy błogosławieństwo przybyłych oraz przedmiotów religijnych.

Przyjechaliśmy do Rzymu 16 IX, w dwa dni po przybycia Jana Pawła II z pielgrzymki na Słowację dokąd podróżował 11-14 września 2003. Następnego dnia, 17 IX, udaliśmy się z na plac przed Bazylikę św. Piotra aby uczestniczyć w środowej audiencji generalnej.

Przygotowani byliśmy, że możemy nie zobaczyć NASZEGO OJCA ŚWIĘTEGO, ponieważ Pielgrzymka ta bardzo Go wyczerpała, jednak sama obecność w tym miejscu była dla nas czymś szczególnym.

W pewnej chwili zobaczyliśmy z prawej strony podjeżdżającą w kierunku papieskiego tronu czarną limuzynę i wysiadł z niej Papież!

Ojciec Święty, pozdrawiał grupy pielgrzymów, przybyłych z różnych stron świata, był bardzo zmęczony gdy usłyszeliśmy, że wymieniona została nasza wspólnota – Parafia św. Wawrzyńca z Radziszowa, radość sięgnęła zenitu a wszyscy zgromadzeni usłyszeli nasze okrzyki szczęścia. Potem zaprosił pięć grup a wśród tych pięciu byliśmy MY i mogliśmy stanąć tuż obok Ojca Świętego i dotknąć Go – tego nie można opisać

Podczas spotkania, ofiarowaliśmy Ojcu Świętemu w imieniu parafian kopię obrazu Matki Bożej Anielskiej z kościoła w Mińsku Mazowieckim, zwanej Matką Bożą Hallerowską, drugą taką samą po błogosławieństwie przez Jana Pawła II ,fundatorzy Państwo Elżbieta i Marian Krawczykowie zabrali do Jurczyc do wyremontowanego dworu gen. Józefa Hallera, któremu przywrócili dawne piękno i którego są właścicielami.

W Watykanie zwiedziliśmy Muzea oraz Ogrody Watykańskie , do których rzadko zapraszani byli zwykli turyści.

W czasie pielgrzymki zobaczyliśmy również Wenecję, Loreto, San Giovani Rotondo, Monte Cassino i Asyż.

Te dni pełne były wrażeń, ale spotkanie z Janem Pawłem II – wyjątkowe! Nikt nie zdawał sobie wtedy sprawy, że dotykał ŚWIĘTEGO.

Tekst i film: Halina Wasyl

Foto: Anna Zagrodzka, Halina Wasyl, Jarosław Siedlecki