Pożegnanie śp. inż. Tadeusza Dybła

Odszedł z naszej społeczności inż. Tadeusz Dybeł, w wieku 88 lat. Pracował w przemyśle górniczym na Śląsku, po przejściu na emeryturę zamieszkał wraz z żoną, Panią Kazią w Radziszowie.

Ten skromny , kulturalny Pan żywo interesował się problemami naszej miejscowości i chętnie uczestniczył w jej życiu. Wiele czasu poświęcił na badanie źródeł historii Radziszowa, naszej parafii, naszego cmentarza publikując je w „Głosie Radziszowa”, przybliżając dzieje naszej miejscowości młodym.

W miejscowej szkole w ramach zastępstwa uczył młodzież matematyki, był przez nią bardzo lubiany.

Żegnamy inżyniera Tadeusza, niech spoczywa w pokoju, niech mu radziszowska ziemia lekką będzie.