Procesja Bożego Ciała (15 czerwca 2017 r.)

W dniu 15 czerwca ulicami Radziszowa przeszła Procesja Bożego Ciała, prowadzona naprzemiennie przez ks. Stanisława Kamionkę oraz ks. Adama Pietrasa. Pierwszy ołtarz usytuowany był przy sklepie motoryzacyjnym. Wykonały go Osoby mieszkające w dzielnicy Brzegi VI. Drugi ołtarz był przy Domu Parafialnym. Stworzyli go Mieszkańcy Podlesia II. Trzeci ołtarz umieszczony był na końcu skrzyżowania, gdzie rozpoczyna się ulica Kamienna. Przygotowany został przez Parafian z rejonu Zawodzie IV. Czwarty ołtarz został ulokowany naprzeciw baru, tam gdzie jest kapliczka Matki Bożej (aktualnie w konserwacji). Stworzony został wspólnymi siłami przez Wiernych z dzielnicy Zadworze Górne.

fot. Jarosław Karasiński

Pełna fotogaleria dostępna na google dysku: https://drive.google.com/drive/folders/0B6chNQDuYC4bX1F5ZFlOYlpjNkU