Radziszowskie maseczki

„Kto ratuje jedno życie

Ratuje  świat”

Z inicjatywy naszej sołtyski pani Zdzisławy Bały oraz pani Barbary Kotuli, które były koordynatorkami, a przede wszystkim burmistrza Miasta i Gminy Skawina pana Norberta Rzepisko, / z urzędu otrzymałyśmy materiał i gumkę /, uszyłyśmy 2900 maseczek.

Maseczki te zostały rozdane i każdy mieszkaniec otrzymał jedną.

W Wielkim Tygodniu , tuż przed świętami  dostałyśmy materiały dlatego maszyny do szycia poszły w ruch. Panie:

Barbara Kotula;

Krystyna Mazur;

Barbara Rospond;

Maria Kłyś;

Grażyna Karp;

Monika Myśliwiec;

Czesława Łachman i córka Ewa;

Małgorzata Pająk i pisząca ten tekst uszyłyśmy po kilkaset sztuk. Tytanem pracy okazała się Barbara Kotula, która wraz z córkami uszyła 700 . Po uszyciu nasza sołtyska dzieliła je na ilości potrzebne w danej dzielnicy Radziszowa i tu już pomagały nam nasze dzieci, wnuki i kto mógł przy roznoszeniu – rozwożeniu i wrzucaniu do skrzynek pocztowych mieszkańców. Połączone siły pań z dwóch  organizacji po części Kobiet Twórczych a po części z Grupy Folklorystycznej przy OSP Radziszów rozpoczęłyśmy  walkę z pandemią na miarę naszych możliwości. W ten sposób, popierając w pełni ich działania, wsparłyśmy nasze władze państwowe pana ministra Szumowskiego, prezydenta i premiera , bo jak potrzeba to my na prowincji bierzemy sprawy w swoje ręce i nie czekamy na to, co dostaniemy.

Jak mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty „ zamiast narzekać na ciemność wokół siebie zapal przynajmniej jedną świeczkę – już będzie jaśniej”.

                              Tekst i zdjęcia Zdzisława Diurczak- Brzezowicka