Spotkanie Metropolity Krakowskiego z Fundacją Szlaki Papieskie

W sobotę 23 marca 2019 roku do Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na Franciszkańską 3, po raz kolejny przybyli opiekunowie i sympatycy Szlaków Papieskich, zaproszeni przez  Fundację Szlaki Papieskie  na doroczne spotkanie z Patronem honorowym  Abp. Markiem Jędraszewskim Metropolitą Krakowskim.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:30 na dziedzińcu Kurii tradycyjnie przy pomniku św. Jana Pawła II złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i odśpiewaniem „Barki”.

Ks. prałat Stefan Misiniec opiekun duchowy Szlaków przywitał zebranych na początku Mszy św., która rozpoczęła się o godz.10.00

– Jesteście strażnikami Papieskich Szlaków. Jesteście strażnikami jakiegoś szczególnego fragmentu polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. (…) Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać  – tymi słowami rozpoczął homilię abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie homilii metropolita krakowski skierował do członków i sympatyków Fundacji Szlaki Papieskie Jana Pawła II słowa przesłania:

 – Jesteście strażnikami Papieskich Szlaków. Jesteście strażnikami jakiegoś szczególnego fragmentu polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście strażnikami konkretnych fragmentów naszej ojczyzny, które dadzą się wyznaczyć topografią. Ale przecież to są szlaki szczególne. To są szlaki człowieka, który, wędrując, modlił się i prowadził dialog z Bogiem. I ten dialog utrwalał w swojej poezji dla nas. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha z tamtych także niełatwych czasów, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Konfrontacje zawsze były, są i będą, bo są wpisane w życie Kościoła od samych jego początków. Ale ponad te konfrontacje chrześcijanie za każdym razem mieli doświadczenie prawdziwości słów Pana Jezusa: „Bramy piekielne go nie przemogą. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni do apartamentów kurii.

Wielu uczestników przybyło z odległych miejsc w Polsce. Nie zabrakło przedstawicieli Środowiska: Danuty Ciesielskiej, żony sł. Bożego Jerzego Ciesielskiego, Stanisława Abrahamowicza, Lucyny i Jerzego Riegerów, ks. Szymona Fedorowicza.

Z naszej Parafii, „Szlaku Złotej Róży” Krystyna i Stefan Jakubiec, Teresa Szczygieł — inicjatorka utworzenia i opiekunka stałej wystawy w Izbie Pamięci Rodu Hallerów w Jurczycach.

Prezes Fundacji Szlaki Papieskie Urszula Własiuk podziękowała Księdzu Arcybiskupowi, oraz kapłanom i uczestnikom za wspólną modlitwę w intencji utrwalania i dokumentowania Szlaków Papieskich.

Podsumowując 15 rok działalności Fundacji Szlaki Papieskie, wyraziła nadzieję, że już w jesieni ukaże się przewodnik po Szlakach Papieskich w Gorcach, które szczególnie kochał Jan Paweł II.

Profesorowi Bogusławowi Grzybkowi złożyła życzenia i gratulacje w 80-lecie urodzin oraz 50-tą rocznicę utworzenia i prowadzenia Akademickiego Chóru „Organum”, podziękowała za wieloletnią współpracę, piękną oprawę muzyczną „szlakowych” spotkań, za wzbogacanie kultury muzycznej Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej, nieustającą ofiarna pracą dla Ojczyzny, szczególnie w obliczu różnych zagrożeń jej tożsamości.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w krużgankach bazyliki oo. Franciszkanów w Sali bł. Jakuba – była to okazja do rozmów towarzyskich, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów.

Więcej na stronach:

https://diecezja.pl/aktualnosci/jestescie-straznikami-papieskiego-ducha-spotkanie-metropolity-z-fundacja-szlaki-papieskie-jpii/

https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/sets/72157677343483877

http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/jestescie-straznikami-papieskiego-ducha-spotkanie-metropolity-z-fundacja-szlaki-papieskie

                                                        Tekst: Halina Wasyl

                                                         Foto: Halina Wasyl, Krystyna Jakubiec