XXI Konkurs Palm Wielkanocnych

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę, który odbędzie się 14 kwietnia  2019 r. po  Mszy św. godz. 11.20.

 

Palmy zostaną ocenione w trzech  kategoriach:

„duże”, „średnie”, „małe”.

 

Konkurs oceniać będzie Jury, zaakceptowane przez organizatora i fundatora nagród ks. proboszcza Stanisława Kamionkę.

 

Kryteria oceny prac konkursowych, którymi będzie kierować się Jury:

– estetyka wykonania,

– precyzyjność oraz wkład pracy,

– kompozycja, forma, kolorystyka,

– technika wykonania,

– wielość i bogactwo użytych materiałów zdobniczych,

– kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.

 

By usprawnić konkurs i uniknąć błędów, prosimy o dołączenie do palmy karteczki, zawierającej następujące informacje:

Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), wiek, logo organizacji, szkoły, przedszkola, (jeśli jest to praca zespołowa)

 

Do konkursu nie będą dopuszczone palmy produkowane hurtowo, zakupione na placach lub w sklepach.

                                                                                             Halina Wasyl