Trafiona przez piorun. Stałam u bram nieba i piekła – Osobiste świadectwo pani dr Glorii Polo

Orędzie Glorii Polo

Siostry i Bracia w CHRYSTUSIE PANU:

Pan, nasz Bóg, niech wypełni nas Swoim błogosławieństwem i udzieli nam wszystkim łaski osobistego nawrócenia i zbawienia. Nazywam się Gloria Polo. Jestem kobietą, która doświadczyła śmiertelnego uderzenia pioruna. Tych, którzy wątpią w autentyczność okoliczności mojego wypadku, mogę poinformować, że w kolumbijskim dzienniku „EL ESPECTADOR” z dnia 8 maja 1995 ukazał się o nim artykuł.

Artykuł ów świadczy o prawdziwości tego zdarzenia. Gdybym nie była przekonana że jest ono pełnym miłości wołaniem Naszego Pana i Boga do osobistego nawrócenia każdego z nas, wówczas nie mogłabym mówić tysiące razy, tysiące tysięcy razy – jak nakazał mi sam Pan – o tym świadectwie wiary.

Pełny tekst świadectwa i orędzia w wersji PDF dostępny pod adresem:

http://gloriapolo.neuevangelisierung.org/testimonio/Polnisch01.pdf