XVII Konkurs Palm Wielkanocnych – 29 III 2015r.

Uczestnicy konkursu proszeni są o wykonanie palmy wielkanocnej z wykorzystaniem materiałów i tworzyw naturalnych.

Jak zawsze podstawowe kryteria oceny palm to – pomysłowość, wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania.

Palmy zostaną ocenione w kategoriach: „duże”, „średnie”, „małe”.

Określone jako „oryginalne, nietypowe ” –  dopuszcza się użycie roślin suszonych, lecz nie mogą to być palmy produkowane hurtowo, zakupione na placach lub w sklepach.

By usprawnić konkurs i uniknąć błędów prosimy, by każdy z przystępujących miał z sobą karteczkę z imieniem i nazwiskiem, wiekiem lub innymi danymi dotyczącymi wykonawców.

Oceny palm zgłoszonych do konkursu dokona jury, zaakceptowane  przez organizatora i fundatora nagród ks. Stanisława Kamionkę.

[tekst: Halina Wasyl]