V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II

W dniach  29-30  marca  2017  r. odbyło  się  V Forum  Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II. Tym razem w Warszawie i Krakowie. Tematem  tegorocznego Forum  było  „Budowanie  etosu  Jana  Pawła  II  jako wspólna odpowiedzialność   za   dziedzictwo  Ojca  Świętego”.

Jednym  z  punktów programu Forum było wzruszające spotkanie z aktorką Haliną Królikiewicz-Kwiatkowską, koleżanką   szkolną   Karola   Wojtyły, która  podzieliła  się  swymi wspomnieniami o Wielkim Koledze.

Na  zakończenie przedstawiciele   instytucji   papieskich   podpisali   Apel  „do władz rządowych,   samorządowych  oraz  organizacji  społecznych  o  aktywne włączenie się w  obchody  100  rocznicy  urodzin  Jana  Pawła  II i nadanie im rangi państwowej, oraz   do   polskiego  Rządu  o  „utworzenie wieloletniego  programu utrwalania dziedzictwa papieskiego w Polsce”.

Z  ramienia  Fundacji Szlaki Papieskie Apel podpisała prezes Fundacji Urszula J. Własiuk.

 

Pełny tekst apelu:

APEL

FORUM INICJATYW POŚWIĘCONYCH JANOWI PAWŁOWI II

 

My, uczestnicy Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II, jesteśmy przekonani, że myśl i życie Jana Pawła II stanowią jeden z najcenniejszych skarbów dziedzictwa Polski.

Dwanaście lat po śmierci Papieża-Polaka istnieje wiele instytucji i podmiotów, które intensywnie i twórczo upowszechniają Jego nauczanie. Spuścizna intelektualna Jana Pawła II i sposób, w jaki wpływał na współczesny świat, walkę o prawa człowieka i dbanie o jego integralny rozwój materialny, duchowy i religijny – nadal są wskazaniem dla nowych pokoleń Polaków oraz inspiracją dla wielu środowisk. Upływający czas ukazuje nam potrzebę aktywności w obszarze upowszechniania myśli Jana Pawła II. Wielkość pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka stanowi skarb, który nieustannie ubogaca pokolenia Polaków. Okazją do ponownego odkrycia i ukazania tego skarbu będzie 100. rocznica urodzin Ojca Świętego, która przypada w 2020 roku.

Dlatego apelujemy do Prezydenta RP, Parlamentu, Rządu i władz samorządowych o aktywne włączenie się w te obchody i umocnienie etosu Jana Pawła II.

Apelujemy o utworzenie trzyletniego narodowego programu utrwalania dziedzictwa papieskiego w Polsce i na świecie. Niech uchwała upamiętniająca Jana Pawła II z 2014 roku stanie się podstawą konkretnych działań. Wnosimy o wdrożenie programu operacyjnego umożliwiającego realizację działań instytucji, które zajmują się upowszechnianiem dziedzictwa Jana Pawła II. Kulminacją tych działań niech będą oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego. Poddajemy także pod rozwagę uczynienie z daty 16 października oficjalnego święta narodowego oraz ustanowienie odznaczenia – orderu Świętego Jana Pawła II.

Apelujemy również do samorządów w Polsce. Papież przemierzający nasz kraj podczas swoich wizyt apostolskich był obecny w każdym regionie. Niech zatem miasta i gminy polskie aktywnie włączą się zarówno w świętowanie 100. rocznicy narodzin papieża w Wadowicach, jak i w późniejsze obchody upamiętniające postać Wielkiego Polaka. Niech nie zabraknie w nich „żywych pomników” poświęconych Janowi Pawłowi II, a inicjatywy Jemu dedykowane cieszą się szczególną opieką władz.

Apelujemy wreszcie do wszystkich organizacji pozarządowych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych o utrwalanie etosu Jana Pawła II w naszym kraju. W żadnym programie wychowawczym kształtującym młode pokolenie Polaków nie powinno zabraknąć odniesienia do nauczania naszego Wielkiego Rodaka.

My, reprezentanci instytucji, które już od lat są na tym polu zaangażowane, deklarujemy swoją otwartość, współpracę i uczestnictwo w szerokich konsultacjach społecznych. Etos Jana Pawła II posiada moc kształtowania Polaków odpowiedzialnych za przyszłość naszej Ojczyzny. Tylko wspólna praca wszystkich ludzi rozumiejących ten etos spowoduje, że przyszłe pokolenia będą kroczyć po śladach największego z synów naszego narodu.

Kraków Łagiewniki 30 marca 2017 r.

Tekst: Halina Wasyl

Foto:  Halina Wasyl, Tadeusz Własiuk