XII piesza pielgrzymka bielsko-żywiecka do łagiewnickiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego 2-V-2024r.

Trasa pielgrzymki  prowadzi  malowniczymi drogami Małopolski. Wędruje siedem grup, którym patronują: św. Faustyna, św. Jan Paweł II, bł. ks. Michał Sopoćko, św. Maksymilian, św. abp Józef Bilczewski, św. Brat Albert i św. Matka Teresa.

Tegoroczną wędrówkę rozpoczęli 30 kwietnia, do sanktuarium w Łagiewnikach docierają  3 maja, w liturgiczną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Pielgrzymi  pokonują  stukilometrową trasę  .Hasło  wędrówki  w tym roku – „Tulmy się do Matki Miłosierdzia”. Przewodnikiem głównym pielgrzymki jest ks. Marcin Samek, wikary w parafii św.Jakuba  w Rzykach.

Przy naszym kościele zatrzymały się  trzy grupy; św. Faustyna, św. Jan Paweł II oraz św. Brat Albert.

W tym roku pątnikom towarzyszyła piękna pogoda, przywitał kawą i herbatą nasz wikary ks. Filip Pajestka.

                                                                    Tekst, foto:

                                                                 Halina Wasyl