XIX Konkurs Palm Wielkanocnych

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę, który odbędzie się  9 kwietnia 2017 r (Msza św. godz. 11.20).

Palmy zostaną ocenione w kategoriach: „duże”, „średnie”, „małe”.

Konkurs rozstrzygany będzie przez  jury, zaakceptowane  przez organizatora i fundatora nagród ks. Stanisława Kamionkę.

 

Oceniając prace, jury będzie brało pod uwagę:

  • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą
  • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu
  • dobór  materiałów i elementów zdobniczych
  • wielkość i pracochłonność
  • samodzielność i estetykę wykonania pracy

 

By usprawnić konkurs i uniknąć błędów , prace powinny być oznaczone karteczką, przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), wiek  

Logo organizacji, szkoły, przedszkola (jeśli jest to praca zespołowa)

 

Do Konkursu nie będą dopuszczone palmy zakupione,  nie wykonane osobiście przez uczestników konkursu.

 

 

                                                                                                Halina Wasyl

                                                                                       (przewodnicząca  jury)