XXII Konkurs Palm Wielkanocnych w 2022 roku

Po dwóch latach ograniczeń spowodowanych pandemią w Niedzielę Palmową, 10 kwietnia 2022 r. po Mszy św. godz. 11.20, odbędzie się tradycyjny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

Palmy zostaną ocenione w kategoriach:
„duże”, „średnie”, „małe”, „miniatury”.
Oceniać będzie Jury, zaakceptowane przez organizatora i fundatora nagród ks. proboszcza Stanisława Kamionkę.

Kryteria oceny prac konkursowych, którymi będzie kierować się Jury:
– kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i okresem Wielkanocny.
– precyzyjność oraz wkład pracy,
– kompozycja, forma, kolorystyka,
– wielość i bogactwo użytych materiałów zdobniczych.

By usprawnić konkurs i uniknąć błędów, prosimy o dołączenie do palm karteczki, zawierającej następujące informacje:
Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), wiek, logo organizacji, szkoły, przedszkola, (jeśli jest to praca zespołowa)

Do konkursu nie będą dopuszczone palmy produkowane hurtowo, zakupione na placach lub w sklepach.

Halina Wasyl