XXII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

„Chcemy wprowadzić Świętego Jana Pawła II w życie naszych rodzin jako kogoś bliskiego, jako przyjaciela i nauczyciela”

kard. S. Dziwisz

Za czasów Metropolity Krakowskiego ks. Karola Wojtyły do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymowały oddzielnie kobiety, a oddzielnie mężczyźni, od roku 1992 uroczystości te zostały połączone w pielgrzymkę rodzin.

W niedzielę 7.09.2014r. na zaproszenie Kardynała ks. S. Dziwisza odpowiedziało około 50 tysięcy mieszkańców Małopolski i nie tylko. Była piękna słoneczna pogoda, było radośnie i ciepło, a podniosły nastrój dopełniała nadzieja, którą dawała obecność rodzin z małymi dziećmi, które serdecznie witał Kardynał w procesji biskupów i księży do polowego ołtarza naprzeciw Góry Ukrzyżowania.

Kalwaryjscy Bernardyni doskonale przygotowali uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 9 00 drogą krzyżową „od Piłata” z krzyżem niesionym przez mężczyzn i repliką obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej niesioną przez kobiety. Zieleń drzew, odnowione kaplice dróżek Matki Bożej i Pana Jezusa , zadbana i odrestaurowana Bazylika Mniejsza Matki Bożej Anielskiej z całym otoczeniem, dodawały splendoru tej uroczystości.

Rozważania drogi krzyżowej zostały przygotowane na podstawie encykliki Jana Pawła II o Eucharystii. Krzyż i obraz zostały ustawione na ołtarzu, przy którym o godz. 1100 rozpoczęła się msza św. odprawiana przez około 100 kapłanów pod przewodnictwem Kardynała oraz Biskupów: ks. J Szkodonia i ks. D. Muskusa.

XXII pielgrzymka rodzin, jak w homilii mówił Kardynał, wypełniona jest wdzięcznością za kanonizację i posługę Świętego Jana Pawła II , analizując Jego naukę, podkreślił znaczenie rodziny również dla przyszłości całego naszego narodu, zwracał naszą uwagę na to, że św. JP II chciał być zapamiętany jako Papież Rodziny. Na zakończenie mszy Kardynał powierzył opiece Boga wszystkie rodziny Archidiecezji Krakowskiej.

W koncelebrze brał udział również nasz rodak ks. Jordan Jan Myśliwiec. Dla Niego najbardziej wzruszającym momentem była chwila, kiedy z Góry Kalwaryjskiej do ołtarza był znoszony krzyż i obraz – „łezka zakręciła się w oku, przypominały mi się młode lata, kiedy pielgrzymowałem do Kalwarii i ludzie z którymi tam byłem a dziś już ich nie ma” – powiedział.

Przy końcu uroczystości, Kardynał obdarował nas poświęconymi nasionami zbóż.

Jak po każdej pielgrzymce tak i teraz jeszcze” w uszach” mam piękny śpiew, inicjowany przez ceremoniarza tej uroczystości ks. prof. Jana Machniaka , muzykę orkiestry dętej, a najbardziej …

„ Śliczna , śliczna jak różany kwiat
Matko Kalwaryjska niech Cię wielbi świat”

… może nawet słyszałam głos mojej mamy, która przez 30 lat prowadziła pielgrzymkę z Radziszowa do Kalwarii Zebrzydowskiej … na Kalwarię idziemy też ze swoimi krzyżami.

Zdjęcia i tekst: Zdzisława Diurczak-Brzezowicka

2014-Kalwaria-2