XXIII Konkurs Palm Wielkanocnych w 2023 roku

W Niedzielę Palmową, 2 kwietnia 2023 r. po Mszy św. godz. 11.20, odbędzie się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

Palmy jak zawsze zostaną ocenione w kategoriach: ·„duże”, „średnie”, „małe”, „miniatury”.
Oceniać będzie Jury, zaakceptowane przez organizatora i fundatora nagród ks. proboszcza Stanisława Kamionkę.

Kryteria oceny prac konkursowych, którymi będzie kierować się Jury: ·– kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i okresem Wielkanocny.
– precyzyjność oraz wkład pracy, ·– kompozycja, forma, kolorystyka,
– różnorodność i ilość użytych materiałów zdobniczych (suszki, materiały naturalne, własnoręcznie przygotowane)

By usprawnić konkurs i uniknąć błędów, prosimy o dołączenie do palm karteczki, zawierającej następujące informacje:
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW), WIEK, LOGO ORGANIZACJI, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, (JEŚLI JEST TO PRACA ZESPOŁOWA)

Do konkursu nie będą dopuszczone palmy produkowane hurtowo, zakupione na placach lub w sklepach.

Halina Wasyl