73. Konkurs Szopek Krakowskich

Konkurs szopek krakowskich ma długą tradycję. Pierwszy – odbył się 21 grudnia 1937 roku z inicjatywy Zarządu Miejskiego w Krakowie. Do pierwszej edycji konkursu, u stóp pomnika Adama Mickiewicza, zgłoszono 86 prac. Zwycięzcą został 39-letni murarz z Krowodrzy Stanisław Polak, już wtedy uznany twórca szopek. Podczas okupacji niemieckiej konkursów nie urządzano. Po wojnie, 21 grudnia 1945 roku, u stóp zburzonego przez Niemców pomnika Adama Mickiewicza odbyła się III edycja konkursu. Od 1946 roku organizatorem konkursu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Szopki krakowskie są piękne i niepowtarzalne. Mienią się kolorami, zachwycają wielką pieczołowitością i precyzją w odtwarzaniu krakowskiej architektury i detali architektonicznych. We wnętrzu, zawsze umieszczona jest scena Bożego Narodzenia, święci, oraz postaci, nawiązujące do tradycji, historii kraju i miasta. Ta część szopki jest często ruchoma.

Swoje szopki przynoszą na Rynek zarówno uznani twórcy, startujący w konkursach z roku na rok, jak też całe rodziny, seniorzy i juniorzy, szkoły i przedszkola. Podziwiają je krakowianie i turyści, oraz wszyscy miłośnicy, zachwyceni tradycją kolędowania z szopką w okresie Bożonarodzeniowym rozpowszechnioną w XIX wieku.

Konkursowy przegląd szopek odbywa się zawsze w pierwszy czwartek grudnia i trwa do godz. 12.00; gdy w południe wybrzmi hejnał z wieży Mariackiej, szopkarze formują uroczysty korowód, który prowadzi Krakowiak z kolędniczą gwiazdą, i podążają ze swymi dziełami do pomieszczeń wystawowych Pałacu pod Krzysztofory, gdzie odbywają się obrady jury konkursu. W niedzielę o godzinie 12.00 w czasie uroczystej gali, dyrektor muzeum ogłasza wyniki konkursu i otwiera pokonkursową wystawę, na której prezentowane są wszystkie zakwalifikowane do konkursu szopki. Wystawa trwa zwykle do połowy lutego następnego roku.

W niedzielę 6 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00, w Sali Miedzianej Pałacu, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Michał Niezabitowski wraz z kuratorem wystawy Małgorzatą Niechaj, uroczyście ogłosił wyniki konkursu, wręczył laureatom dyplomy i otworzył pokonkursową wystawę. Warto przypomnieć, że Pani Niechaj jest przewodniczącą Stowarzyszenia Nasz Radziszów.

W tegorocznym konkursie, nagrodę w kategorii dziecięcej w grupie III (od 12 – 14 lat) zdobyli uczniowie ze Szkoły Polskiej na Węgrzech za szopkę oznaczoną numerem 18, którą budowały pod okiem artysty plastyka Olgi Bloch. Do Krakowa przybyła wraz z nimi opiekunka, która pochodzi z Radziszowa i przed laty wyjechała na Węgry.

Na uroczystość  zaproszona była Fundacja Szlaki Papieskie.

Może uczniowie z naszej szkoły zainteresowaliby się od przyszłego roku tym pięknym konkursem? Warto pomyśleć – to wyjątkowa lekcja patriotyzmu i tradycji. Wystawa jest otwarta do 28 lutego 2016 roku.

Pełna lista nagrodzonych i więcej informacji:

http://krakow.pl/aktualnosci/195948,33,komunikat,znamy_zwyciezcow_73__konkursu_szopek_krakowskich__foto__video_.html

http://krakow.tvp.pl/22909236/187-szopek-w-73-konkursie-szopek-krakowskich

 

                                                                                         Tekst: Halina Wasyl

                                                                                         Foto: Halina Wasyl, Józef Niechaj