Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej w Radziszowie

16 października 2018 roku był dla społeczności Radziszowa datą wyjątkową. Tego dnia obchodzono Jubileusz 150-lecia Szkoły. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10  uroczystą Mszą Świętą w Radziszowskim kościele pw. Św. Wawrzyńca, której przewodniczył ks. prałat Andrzej Radziszowski (absolwent szkoły). Wraz z nim Mszę sprawowali proboszcz parafii ks. Stanisław Kamionka oraz ks. Adam Pietras, wikary uczący w szkole religii.

Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do szkoły,  gdzie została odsłonięta tablica upamiętniająca Patrona Szkoły Podstawowej w Radziszowie – Św. Jana Pawła II, której poświęcenia dokonał ksiądz prałat a aktu odsłonięcia najmłodsza uczennica i najstarszy uczeń obecnie uczęszczający do szkoły.

Dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie przygotowali piękną  uroczystość. Pamiętano w sposób szczególny o patronie Szkoły – św. Janie Pawle II. Jubileusz placówki zbiegał się z 40. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W części artystycznej uczniowie tworząc teatr cieni, przedstawili historię Szkoły. Obrazy przeplatane były śpiewem i tańcem. W ten sposób dopełnili umieszczony na scenie cytat „ Jeśli nie istniałabyś…”

Po występach goście zaproszeni zostali do zwiedzenia budynku, pracowni lekcyjnych, izby regionalnej, wystaw okolicznościowych przedstawiających m.in. historię i dorobek Szkoły oraz losy sławnych absolwentów.

W uroczystościach wziął udział również wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który uhonorował dyrektor Szkoły – Teresę Sławik – Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa oraz byli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły, a także społeczność lokalna.

Fundację Szlaki Papieskie reprezentował Jerzy Rieger z „ŚRODOWISKA” , który wędrował z Księdzem Kardynałem Karolem Wojtyłą po szlakach turystycznych.

Organizacje, nauczyciele, absolwenci, pracownicy – przyjaciele  Szkoły  uhonorowani zostali  tego dnia statuetką upamiętniającą 150-lecie.

Na koniec Dyrektor szkoły zaprosiła na pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców  uczniów. Uroczystość zakończyły wspomnienia przy podanym na deser kawałku  jubileuszowego tortu.

Tekst: Halina Wasyl

fot. Kuratorium Oświaty w Krakowie

statuetka

fot. Halina Wasyl

fot. Jarosław Karasiński