Łagiewnickie spotkanie

IV Kongres Apostołów Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach odbywał się 3-5.10.2014 było na nim około 200 uczestników z całego świata, ze wszystkich kontynentów, z 16 państw a dzięki internetowemu przekazowi mogliśmy uczestniczyć wszyscy.

Tegorocznym tematem przewodnim był „Święty Jan Paweł II – Apostoł Bożego Miłosierdzia”. Konferencje każdego dnia odbywały się w auli Jana Pawła II tuż obok Bazyliki Miłosierdzia ,to najlepsze miejsce na takie spotkanie bo tu żyła w klasztorze św. Faustyna i tu Nasz Papież 17.08.2002 roku zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

Prowadzącym kongres był ks. prof. Jan Machniak, który jakże pięknie powiedział w trzecim dniu konferencji, uzasadniając prośbę do papieża Franciszka ,aby ogłosił siostrę Faustynę doktorem kościoła, tajemnicę Bożego Miłosierdzia przekazaną światu przez św. Faustynę, Jan Paweł II zaniósł na krańce ziemi.

Wystąpienia prelegentów były świetnie przygotowane ,na bardzo wysokim poziomie , moją uwagę zwróciło wystąpienie ks. prałata Sławomira Odera [ postulatora w procesie kanonizacyjnym JPII ] ,który poddał głębokiej analizie sensus fidei tj. zmysł wiary, również w aspekcie historycznym .

Nasz kardynał Stanisław Dziwisz , w swoim wykładzie , mówił o ważnych etapach rozwoju orędzia miłosierdzia , które było centralnym punktem pontyfikatu Jana Pawła II , począwszy od modlitwy Karola Wojtyły przed obrazem Jezusa Miłosiernego w drodze do pracy w Solvaju ,w latach 1940-1944,w czasie okupacji niemieckiej, poprzez beatyfikację i kanonizację siostry Faustyny, ogłoszenie Święta Miłosierdzia, konsekrację bazyliki w Krakowie i akt zawierzenia świata. Mówił również o rozwoju teologii miłosierdzia.

Zapewne każdy zapamiętał wystąpienie o. dr Tadeusza Rydzyka, który wspominał swoje spotkania z Papieżem i podpowiedział jak należy mądrze walczyć o katolickie, o polskie, narodowe wartości i kulturę.

Kongres zakończyła msza św. w Bazylice, koronka o godz. 15 i symboliczne rozesłanie współczesnych apostołów miłosierdzia dokonane przez Kardynała. W trakcie tej konferencji odbyła się projekcja filmu z peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny oraz św. Jana Pawła II w Radziszowie.

Wszystkie te wystąpienia można odsłuchać i zobaczyć na stronie internetowej Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

 

                                             Tekst i foto Zdzisława Diurczak – Brzezowicka