XXIV Konkurs Palm Wielkanocnych

W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 r. zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną po Mszy św. godz. 11.20.
Palmy jak zawsze zostaną ocenione w kategoriach: „duże”, „średnie”, „małe”, „miniatury”.
Oceniać będzie Jury, zaakceptowane przez organizatora i fundatora nagród ks. proboszcza Stanisława Kamionkę.

Kryteria oceny prac konkursowych, którymi będzie kierować się Jury:
·– kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i okresem Wielkanocnym.
– precyzyjność oraz wkład pracy, ·– kompozycja, forma, kolorystyka
– różnorodność i ilość użytych materiałów zdobniczych (suszki, materiały naturalne, własnoręcznie przygotowane)

By usprawnić konkurs i uniknąć błędów, prosimy o dołączenie do palm karteczki, zawierającej następujące informacje:
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW), WIEK, LOGO ORGANIZACJI, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, (JEŚLI JEST TO PRACA ZESPOŁOWA).

Do konkursu nie będą dopuszczone palmy produkowane hurtowo, zakupione na placach lub w sklepach.

Halina Wasyl